MAKALE YAZIM ESASLARI

Yayının adı: Catering Guide Dergisi
Yayın Periyotu: Aylık – Yılda 10 sayı yayınlanıyor
ISSN 1308 – 4585

Editör

Doç. Dr. Üyesi Muhammet YÜCEER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilimsel Kurul / Scientific Board:

Prof. Dr. Ahmet Ayar – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi CON – On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan VARDİN – Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TAŞAN – Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KOLA – Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Suzan Öztürk YILMAZ – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM– Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Mine ERGÜVEN – İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Uysal PALA – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kıralan – Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Saadettin TURHAN – On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Gülen Yıldız TURP – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın ÇOŞKUNER – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Doç. Dr. Gülgün F. ŞENGÖR – İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER – Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SERT – Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR – Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Oğuzhan YILDIZ – Ardahan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra S. Tiske İNAN – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yaman – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dergi güncel olan, 4 sayfayı geçmeyen araştırma veya derleme yazıları kabul etmektedir. Yayın konuları: Hazır Yemek, Lojistik, Yöresel Gıdalar ve Beslenme, Gıda İşletmeleri, Gıda Ambalajlama, İnsan Kaynakları ile Gıdaların Besin İçerikleri gibi konulardır.

Dergi yılda 10 sayı yayınlanmaktadır.

Dergi için yazılar Word dosyası olarak hazırlanmalı, tek satır aralıklı, 9 punto, arial formatında yazılmalıdır.  Yazılarda sayfa kenarlarında 28 cm x 20 cm boyutundaki kağıda göre üstten 1.5 cm, alttan ve yanlardan 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar çift sütun olarak hazırlanmalıdır.

Çalışmanın özgünlüğü ve çalışma ile ilgili her türlü etik husustan yazarlar sorumludur.
Yayın kurulu yayına kabul edilmiş çalışmalarda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.
Makaleler  e-mail yolu ile dergiye ulaştırılmalıdır.
E-mail adresi: hakemlidergi@ardayayin.net; cgakademikyazilar@gmail.com

Yazı şablonu
Makalenin Başlığı (14 punto)
Yazarların Adı Soyadı  (9 punto)
Yazarların adresleri  ( 9 punto)

ÖZET (10 punto)
Çalışmanın tanımı ve elde edilen sonuçlar açık bir şekilde bu bölümde verilmelidir (9 punto yazılmalı, ortalama 150 kelime olmalıdır).

Anahtar Kelimeler: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.

ABSTRACT (10 punto)
Özetin anlaşılır bir dille İngilizce yazılmış şekli olmalıdır.
Keywords: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.

GİRİŞ   (10 punto)
Konu hakkında temel bilgi ve konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalarla ilgili açıklamalar bu bölümde verilecektir.
Bu bölüm yaklaşık bir sayfa olmalıdır.

MATERYAL VE METOT (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)
Bu bölümde kullanılan materyaller ve uygulanan metotlar verilmelidir.
Alt Başlıklar (10 punto, italik)

BULGULAR VE TARTIŞMA  (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)
Alt başlıklar  (10 punto, italik)           
Bu bölümde elde edilen sonuçlar Tablo ya da Şekil olarak verilmeli, istatistik analizleri ile elde edilen sonuçlar yorumlanmalıdır. Çalışma sonuçları yapılan benzer çalışmalarla, varsa standart ve tebliğlerle karşılaştırılmalıdır.

SONUÇ (10 punto, büyük harf)
Bu bölümde elde edilen sonuçlar kısaca yorumlanmalı, önemine vurgu yapılmalı, gelecekle ilgili beklentiler verilmelidir.

KAYNAKLAR (10 punto, büyük harf)
Kaynaklar metin içerisinde üst karakter olarak, rakamla verilmelidir. Örneğin; 1,2…..  ve Arık3
Dergi:    1. Bingöl BE, Çolak H, Hanpikyan H. 2008. Makale Başlığı. Dergi Adı, Sayı, Sayfa aralığı.
Kitap:     2. Griffith C. 2000. Varsa, Bölüm Başlığı (Editör), Kitabın Başlığı. Basım evi, İl, Ülke.
İnternet: 3. FAO. 2007. FAOSTAT, Statistical Database. www.fao.org (Erişim Tarihi:……. )
Tez:        4. Aybek E. 2011. Tezin Başlığı. Üniversite, Enstitü Anabilim Dalı, İl.

 

22,208 total views, 1 views today

Paylaş :