HaberlerManşetUzman Görüşü

İstihdamı zorunlu …

İstihdamı zorunlu Personel Yönetmeliği değişti.  Otellere de Gıda mühendisi şartı geldi

Haber Asraf Engin Guner

Gıda mevzuatımıza göre, güvenilir gıda üretimi için gıda işletmelerinin yaptığı üretimin çeşidi ve büyüklüklerine göre, sektörde genel olarak Gıda Mühendisi olarak adlandırılan, ancak farklı disiplinlerde lisans eğitimi almış teknik personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu zorunluluk gıda mevzuatımızın ana kaynağı olan 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Ek-1 listesinde düzenlenmiş ve bugüne kadar uygulanmıştı.

Aynı kanunun 22/7. Maddesinde; “Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1’de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir.” denmektedir.
Bu yetkiye istinaden, 06.12.2019 tarihte yayımladığı Tebliğ ile Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinde çalıştırma zorunluluğu bulunan personel listesini güncellemiştir.
Gıda işletmeleri açısından, kanunun ekinde yayımlanan eski listeyle, tebliğ ile yayımlanan yeni listeye karşılaştırmalı olarak ektedir.
Her iki listeyi karşılaştırdığımızda, özetle; Bakanlığın terminolojiyi değiştirdiğini, sayısal sıralama getirdiğini, bazı üretim alanlarında detaya gidildiğini, yeni alanlara istihdamı zorunlu personel şartı getirildiğini ve son olarak da, birçok yeni lisans programının yeterlilik kapsamında değerlendirilip listeye ilave edildiğini görüyoruz.

Bu konu başlıklarını detaylı olarak incelersek;

  • Bakanlık, eski listede” iş yerleri” terimini kullanırken, yeni tebliğde “işletme” olarak değiştirmiş.
  • Eski listede 25 ayrı işletme türü bulunmasına rağmen, herhangi bir sıra numarası bulunmazken, yeni listede tarif edilen işletme türü 29’a çıkıp numaralandırılmış.
  • Eski listedeki bazı başlıkları kaldırılmış, yerine yeni ve detaylandırılmış yeni başlıklar getirmiştir.
  • Yeni tebliğ ile daha önce hiç girilmemiş bir alanda düzenleme yapılmış ve en az 300 yatak kapasiteli konaklama tesislerinin (sadece kahvaltı hizmeti verenler hariç) yemek üretimi ve servisi yapan gıda işletmelerine Çalıştırılması Zorunlu Personel şartı getirilmiştir.
  • Önceki listede hiç geçmeyen Gıda Teknoloğu, Biyomühendis, Biyolog, Su Bilimleri ve Mühendisi gibi meslek alanları, yeni yayımlanan tebliğ ile ilk defa listeye girmiş, diğer disiplinlerin işletme türlerindeki çalışma alanları genişletilmiştir.

İşletme türlerinin yeniden detaylandırılarak tanımlanması, yeni meslek dallarının listeye dâhil edilmesi, konaklama gibi yeni alanlarda teknik personel şartı getirilmesi, işletmelerde görev alacak teknik personel disiplinlerinin genişletilmesi hepsi olumlu birer düzenlemedir. Düzenleme sayesinde, gıda üreticileri daha geniş bir yelpazeden teknik eleman temin ederken, yeni ve eski mezun gençlerimize daha çok iş alanı açılacak, güvenilir gıda üretimine katkı sağlanacaktır.

Ancak, hâlihazır durumda işletmenin özelliği ya da hacminden dolayı gıda üreten işletmeler ilave maliyetlere katlanıp Zorunlu Teknik Personel istihdam etmek, mallarını sevk ettikleri her bir araç K2 Belgesi alıp, bunların direksiyonu da SRC Belgeli ve Psikoteknik testler geçen personel oturtmak zorundayken, gerek önlerindeki hiçbir mevzuata tabi olmayan onlarca motosikletle paket servisi, gerek kasalarının önünde fabrika üretim bandı gibi satış yapan perakende işletmeler bu kapsamın dışında tutulmaktadır.

Önlisans bölümlerinden mezun, ancak yasal yeterliliği bulunmayan binlerce gıda teknikerimiz var. Perakende işletmelerin makine parkı ve üretimde çalışan personel sayısına uygun olarak, en azından Gıda Teknikeri şartı getirilmesi ve motosikletli paket servislerinin de ayrıca mesafeye bağlı olarak lisanslandırılması, hem haksız rekabeti önleyecek, hem de güvenilir gıdaya ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanunu’nun 22/7.maddesine istinaden çıkarılan 06.12.2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Gıda ve Yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu Meslek mensuplarının belirlenmesine dair tebliğ ile güncellenen,Gıda İşletmelerinde işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları
İşletmeler Meslek Unvanları
1. Alkollü içkiler üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyomühendis
2. Alkolsüz içecek üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
3. Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog
4. Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda veya zootekni bölümü), gıda teknoloğu(1), kimyager, biyolog
5. Ekmek ve unlu mamuller üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
6. Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1),
7. Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog, biyomühendis
8. Gıda ışınlama yapan işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, gıda teknoloğu(1)
9. Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
10. Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknoloğu(1), su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi
11. Et ürünleri üreten işletmeler (kasaplar hariç) Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1)
12. Kesimhane, et parçalama tesisi, yaban av hayvanı eti işleme tesisi Veteriner hekim
13. Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1)
14. İşlenmiş mide, mesane ve bağırsak üreten işletmeler Veteriner hekim
15. Eritilmiş hayvan yağları ve don yağı tortusu üreten işletmeler, kolajen ve jelatin üreten işletmeler Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), gıda teknoloğu(1), kimya mühendisi, kimyager
16. Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı(2) üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
17. Maya, fermente ve salamura ürünler üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyomühendis
18. Meyve ve sebze işleyen işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), biyolog
19. Bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, sporcu gıdaları, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıda üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
20. Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
21. Balıkçılık ürünleri, kurbağa bacağı ve salyangoz işleyen işletmeler, canlı çift kabuklu yumuşakça işletmeleri Su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya su ürünleri bölümü), veteriner hekim, su bilimleri ve mühendisi, gıda teknoloğu(1)
22. Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt veya zootekni bölümü), gıda teknoloğu(1)
23. Şeker ve şekerleme ürünleri üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
24. Takviye edici gıda üreten işletmeler Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1), veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi
25. Toz karışımlı gıda üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
26. Un(3), irmik, bulgur(3), pirinç, makarna, bisküvi üreten işletmeler (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler ) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, gıda teknoloğu(1)
27. Yumurta ve yumurta ürünleri işletmeleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran işletmeler) Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknoloğu(1)
28. Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda üreten işletmeler İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, su bilimleri ve mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi, gıda teknoloğu(1), biyolog, biyomühendis
29. En az 300 kişi yatak kapasitesine sahip olan konaklama tesislerinden yerinde yemek üretimi ile servisinin yapıldığı (sadece kahvaltı veren konaklama tesisleri hariç) gıda işletmeleri Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi yüksekokulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim, gıda teknoloğu(1)
11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanunu’nun 22/7.maddesine istinaden çıkarılan 06.12.2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Gıda ve Yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu Meslek mensuplarının belirlenmesine dair tebliğ ile güncellenen,Gıda İşletmelerinde işin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları

2,053 total views, 1 views today

Paylaş :

Comment here