MAKALE YAZIM ESASLARI

Dergi güncel olan, 4 sayfayı geçmeyen araştırma veya derleme yazıları kabul etmektedir.
Yayın konuları: Hazır Yemek, Lojistik, Yöresel Gıdalar ve Beslenme, Gıda İşletmeleri, Gıda Ambalajlama, İnsan Kaynakları ile Gıdaların Besin İçerikleri gibi konulardır.

Dergi yılda 10 sayı yayınlanmaktadır.

Dergi için yazılar Word dosyası olarak hazırlanmalı, tek satır aralıklı, 9 punto, CALİBRİ fontu ile yazılmalıdır. Yazılarda sayfa kenarlarında 28 cm x 20 cm boyutundaki kağıda göre üstten 1.5 cm, alttan ve yanlardan 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar çift sütun olarak hazırlanmalıdır.

Çalışmanın özgünlüğü ve çalışma ile ilgili her türlü etik husustan yazarlar sorumludur.
Yayın kurulu yayına kabul edilmiş çalışmalarda gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.
Makaleler e-mail yolu ile dergiye ulaştırılmalıdır.
E-mail adresi: hakemlidergi@ardayayin.net; cgakademikyazilar@gmail.com

Yazı şablonu
Makalenin Başlığı (14 punto)
Yazarların Adı Soyadı (9 punto)
Yazarların adresleri ( 9 punto)

ÖZET (10 punto)
Çalışmanın tanımı ve elde edilen sonuçlar açık bir şekilde bu bölümde verilmelidir (9 punto yazılmalı, ortalama 150 kelime olmalıdır).

Anahtar Kelimeler: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.

ABSTRACT (10 punto)
Özetin anlaşılır bir dille İngilizce yazılmış şekli olmalıdır.
Keywords: 2-4 adet, çalışmayı tam olarak tanımlamalı.

GİRİŞ (10 punto)
Konu hakkında temel bilgi ve konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalarla ilgili açıklamalar bu bölümde verilecektir.
Bu bölüm yaklaşık bir sayfa olmalıdır.

MATERYAL VE METOT (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)
Bu bölümde kullanılan materyaller ve uygulanan metotlar verilmelidir.
Alt Başlıklar (10 punto, italik)

BULGULAR VE TARTIŞMA (10 punto, büyük harf) (Araştırma çalışması ise)
Alt başlıklar (10 punto, italik)
Bu bölümde elde edilen sonuçlar Tablo ya da Şekil olarak verilmeli, istatistik analizleri ile elde edilen sonuçlar yorumlanmalıdır. Çalışma sonuçları yapılan benzer çalışmalarla, varsa standart ve tebliğlerle karşılaştırılmalıdır.

SONUÇ (10 punto, büyük harf)
Bu bölümde elde edilen sonuçlar kısaca yorumlanmalı, önemine vurgu yapılmalı, gelecekle ilgili beklentiler verilmelidir.

KAYNAKLAR (10 punto, büyük harf)
Kaynaklar metin içerisinde üst karakter olarak, rakamla verilmelidir. Örneğin; 1,2….. ve Arık3
Dergi: 1. Bingöl BE, Çolak H, Hanpikyan H. 2008. Makale Başlığı. Dergi Adı, Sayı, Sayfa aralığı.
Kitap: 2. Griffith C. 2000. Varsa, Bölüm Başlığı (Editör), Kitabın Başlığı. Basım evi, İl, Ülke.
İnternet: 3. FAO. 2007. FAOSTAT, Statistical Database. www.fao.org (Erişim Tarihi:……. )
Tez: 4. Aybek E. 2011. Tezin Başlığı. Üniversite, Enstitü Anabilim Dalı, İl.

Loading

Paylaş :