Yayının adı: Catering Guide Dergisi
Yayın Periyotu: Aylık – Yılda 10 sayı yayınlanıyor
ISSN 1308 – 4585

Bilgilendirme

Dergimize gönderilen makaleler alanına göre Bilimsel Kurul Üyelerine

veya konusunda uzmanlaşmış akademisyenlerce hakemlik süreci (en az 2 hakem)

tamamlandıktan sonra yayınlanır.

Editör

Doç. Dr. Muhammed YÜCEER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilimsel Kurul / Scientific Board:

Prof. Dr. Ahmet Ayar – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA – Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Hilmi CON – On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan VARDİN – Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TAŞAN – Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ – Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KOLA – Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Suzan Öztürk YILMAZ – Sakarya Üniversites
Prof. Dr. Gülgün F. ŞENGÖR – İstanbul Üniversitesi -Su Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Hilal ŞAHİN NADEEM– Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Mine ERGÜVEN – İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Uysal PALA – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kıralan – Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Saadettin TURHAN – On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Gülen Yıldız TURP – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Yalçın ÇOŞKUNER – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLANER – Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SERT – Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özge Duygu OKUR – Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Oğuzhan YILDIZ – Ardahan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra S. Tiske İNAN – Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yaman – Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Loading

Paylaş :