HaberlerManşet

Saat şart yoksa …

 

Saat şart yoksa gün aydınlamıyor…COPY-PASTE ŞARTNAMELER

İhalelerde; güncelliğini yitirmiş mevzuat ve belge çok karşılaşılan bir durumdur. Ancak söz konusu ihaleyi yapan idare, o ildeki gıda ile ilgili olarak işletmeleri kayıt altına alıp, her türlü gıdanın denetiminden ve uygulanmasından sorumlu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise ne denir?

Catering Guide Dergisi’nin son sayısında, Başyazarımız Engin GÜNER kamu kurumlarının yemek ihalelerini ve bu ihalelere esas teşkil eden şartnameleri eleştiri konusu yapmıştı. Şartnamelerin yazımı ile ihalelerin uygulanmasında görülen çarpıklıkları, usül ve esastan yapılan hataları vurgulamıştı.

Eski gıda mevzuatımız, 5179 sayılı kanunla düzenlenmiş ve kanunun 4. Maddesi gereği; gıda işletmelerine Gıda İşyeri İzin Belgesi ve ayrıca üretecekleri ürünlerle ilgili olarak da, Üretim İzin Belgesi almak şartı getirmekteydi.

2010 yılında yayımlanan 5996 sayılı Gıda Kanunu ve bu kanuna istinaden 2011 yılında yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kaydı ile İlgili Yönetmelik” yemek üretimi yapan gıda işletmelerinin, İşyeri Ruhsatına ilave olarak Gıda Kayıt Belgesi ile belgelendirilmesi şartı getirmişti. Aynı yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası “Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.” demiştir. Bu ifade ile 01.01.2014 tarihinden itibaren daha önce alınan Gıda İşyeri İzin ve Gıda Üretim İzin Belgelerini geçerliliğini kaldırmış, yerine Gıda Kayıt Belgesi şartı getirmiştir.

Geçtiğimiz günlerde ilan.gov.tr internet sitesindeki devlet ihale ilanlarını incelerken, 2019/608516 ihale kayıt numarası ile bir Bakanlığın Kocaeli İl Müdürlüğü’nün, yemek ihalesi ilanına denk geldik.

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler bölümünde şöyle bir madde gözümüze çarptı:

  • İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Gıda Üretim İzin Belgesi veya 5996 Sayılı Kanun Kapsamında Çıkartılmış İşletme Kayıt Belgesi.

İhalelerde; güncelliğini yitirmiş mevzuat ve belge çok karşılaşılan bir durumdur. Ancak söz konusu ihaleyi yapan idare, o ildeki gıda ile ilgili olarak işletmeleri kayıt altına alıp, her türlü gıdanın denetiminden ve uygulanmasından sorumlu Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise ne denir?

Bilgisayarlardaki yazışmalarda kopyalayıp, yapıştırmaya yarayan “copy – paste” yöntemiyle, şartname yazılırsa, üstelik bunu yapan bizatihi konuyla ilgili piyasaya gözetmek ve kontrol etmekle yükümlü İdare olursa…
Daha fazla uzatmadan sözü Temel’e bırakıp, bir fıkra ile bitirelim.

Ananınkinden saat olursa, hava da böyle aydınlanır

Temel sabah gün aydınlanmadan kalkıp, kasabaya gidecekmiş ama evde saat yokmuş.
Fadime “Sen merak etme, ben her sabah beşte çişe kalkıyorum. Kalkınca sizi de kaldırırım” demiş.
Sabah Fadime gelip, Temel ve oğlunu kaldırıp kasabaya gitmek üzere uğurlamış.
Epey yol almalarına rağmen bir türlü hava aydınlanmayınca;
Oğlu, “Baba hava neden aydınlanmıyor” diye sormuş
Temel de cevap vermiş “Ananınkinden saat olursa, hava da böyle aydınlanır” demiş.

Bizim de, daha kendi mevzuatını bile okuyup araştırmayan ve buna göre muamele yapan İdarelerimiz oldukça, memleket kolay kolay günyüzü görmeyecek.

311 total views, 1 views today

Avatar

admin

Yıllardır yazılım sektöründe olup, en son Çözbim Yazılım'da yazılım uzmanı olarak görev yapmaktadır.
https://about.me/soykanozcelik
Avatar
Paylaş :

Comment here