Manşet

CEVİZ…

Hayvanlar üzerinde yapılan yeni bir araştırma,

düzenli ceviz tüketiminin  dünya çapında en yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biri olan Helikobakter pilori enfeksiyonun olumsuz sonuçlarını azaltabileceğini öne sürüyor.

FOLSOM, CA, Nisan 2021 –  Klinik Biyokimya ve Beslenme Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırma düzenli ceviz tüketiminin dünya nüfusunun yarıdan fazlasını etkileyen yaygın bir bakteri türü olan  Helikobakter pilori’nin (H.pilori)) olumsuz sonuçları üzerine umut veren etkileri olduğunu öne sürüyor.

Kore’de bulunan CHA Kanseri Önleme Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, ceviz bakımından zengin bir diyetin H. pilori enfeksiyonunun olumsuz sonuçlarına karşı koruma sağlayabileceğine yönelik başlangıç niteliğinde bulgular elde etti. California Walnut Commission tarafından da desteklenen bu araştırma özellikle, cevizin tamamından elde edilen ceviz özünün, farelerde kansere neden olan H. pilori enfeksiyonuna karşı bağırsakta koruyucu proteinler ve anti-enflamatuar faaliyetler  oluşturmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

H.pilori, sosyoekonomik  statü ve hijyenik koşullarla ilgili olduğundan ve kişiden kişiye temas yoluyla hatta yiyecek ve su yoluyla kolayca yayılabildiği için, gelişmekte olan ülkelerde çok daha yaygın olarak görülmektedir. H. pilori enfeksiyonu, mide ve ince bağırsakta ülserin yanı sıra mide kanseri ve peptik ülser hastalığının da başlıca nedenidir. Günümüzde tedavisi mevcut olsa da, bakterilerin antibiyotiklere karşı artan direnci konusunda endişeler bulunmaktadır.

Türkiye’de Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
  1. pilori’nin görülmek sıklığı gelişmiş batı toplumlarında, özellikle çocuklarda (% 20’den az) düşükken, gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı çocuklarda % 50’ye ve yetişkinlerde % 70-90’a kadar hızla yükselmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan verilere göre dünyada helikobakter pilori enfeksiyonu % 50 iken, ülkemizde % 70 civarında pozitiftir. Söz konusu H. pilori olduğunda yaşa göre görülme sıklığı erişkinlerde (21 yaş üstü) % 80, çocuklarda (6-17 yaş) % 64 civarında seyretmektedir.

Antibiyotik direnci ile ilgili artan zorluklar nedeniyle, araştırmacılar, bu yeni çalışmada olduğu gibi H. pilori enfeksiyonunun tedavisi için  beslenme ve diğer bakteriyel olmayan yöntemleri araştırmaktadır.

Cevizin, sindirim sistemi ile ilgili kanser gelişim riskini düşürdüğünü gösteren ilk çalışma bu değildir. “Kanser Önleme Araştırmaları ve Besinler” dergisinde yayınlanan hayvanlar üzerinde yürütülmüş diğer iki araştırma, beslenme alışkanlıklarında tüketilen cevizin bağırsaktaki bakterileri değiştirerek ve aynı zamanda kanser hücrelerinin büyümesini sağlayan anjiyogenez gelişimini baskılayarak kolon tümörü oluşumunu önlediğini ortaya koymuştur.

Hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmalar arka plan bilgisi sağlaması bakımından oldukça değerlidir ve gelecekte insanlar üzerinde yapılacak araştırmalar için bir temel niteliği taşımaktadır. Ceviz üzerine yapılan söz konusu bu araştırma da dahil olmak üzere mevcut kanıtlara dayanarak, iltihaplanma gibi H. pilori’nin semptomlarının azaltmaya yönelik beslenme yöntemleri bulgularının,  iyi tasarlanmış klinik bir deneyle  doğruluğunun saptanması oldukça önemli görünmektedir. 

Kaynakça:

Park JM, Han YM, Park YJ, vd. Ceviz tüketimi kronik atrofik gastritin iyileştirilmesi yoluyla  Helikobakter pilori ile ilişkili mide kanseri önlemektedir. J Clin Biochem Nutr. 2021; 68 (1): 37-50. doi: 10.3164 / jcbn.20-103

Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, vd. Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Küresel Görülme Sıklığı: Sistematik İnceleme ve Meta-Analiz. Gastroenteroloji. 2017; 153 (2): 420-429. doi: 10.1053 / j.gastro.2017.04.022

Fahey JW, Stephenson KK, Wallace AJ. Helikobakter enfeksiyonunun diyetle iyileştirilmesi. Nutr Res. 2015; 35 (6): 461-473. doi: 10.1016 / j.nutres.2015.03.001

Nakanishi M, Chen Y, Qendro V, vd. Ceviz tüketiminin kolon kanseri oluşumu ve mikrobiyal komünite yapısı üzerine etkileri. Kanser Önleme Araştırmaları (Phila). 2016; 9 (8): 692-703.

Nagel JM, Brinkoetter M, Magkos F, vd. Ceviz tüketimi, anjiyogenezi baskılayarak farelerde kolorektal kanser büyümesini engellemektedir. Beslenme. 2012; 28 (1): 67-75.

http://guncel.tgv.org.tr/journal/48/pdf/100162.pdf

 

187 total views, 2 views today

Paylaş :

Comment here