Manşet

ZİBA Catering

 

Pazarın büyümesi cirosal bazda yüksek olacaktır. Yeni pazarlar için, yatırım yaparak büyümek biraz zor görünüyor
Endüstriyel yemek sektörünün 2022 yıl değerlendirmesi ve 2023 yılı beklentilerini ZİBA Catering firma sahibi, aynı zamanda YEMEKDER Saymanı Rouzben GERGERİ ile konuştuk.

2022 yılı tam pandeminin yaralarını sarıyoruz derken, dövizdeki hızlı artış, Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan tahıl sıkıntıları ve enerji fiyatlarının 4-6 kat artmasıyla oluşan bir kaosla devam etmiştir.Yılın sonuna gelindiğinde halen fiyat artışları yemek satış fiyatlarına tam yansıtılamamış ve çözüm arayışları içerisinde debelenerek geçmektedir. Doğal olarak pandeminin yaralarının sarılması mümkün olamamıştır.

2023 yılı yavaş yavaş piyasaların regüle olduğu, yüksek enflasyonist dönem alışkanlıklarının yerleşmeye başladığı bir dönem olacaktır. Yani tüm girdi ürünlerinin fiyatları artacak ve piyasalar buna razı olacaktır. Tabi bu yıla ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi damgasını vuracaktır. Neredeyse yılın ortasına denk gelen bu seçim sebebiyle öncesi ve sonrası dönemlerde ekonomik dalgalanmalar devam edecektir. Bu sebeple 2023 yılı öngörüsünde bulunmak maalesef biraz kehanet bildiriminde bulunmaya benzemektedir. Pazarın büyümesi cirosal bazda çok yüksek olacaktır ama yeni pazarlar yaratarak, yatırım yaparak büyümek biraz zor görünüyor.

Dört çeşit(Çorba/Ana yemek/Yardımcı yemek/Tamamlayıcı yemek)yemeğin 2023 yılı ilk üç ayı içi ortalama fiyatı 45-55 TL arasında olmalıdır. Yemek fiyatlarına ekonomik belirsizlik sebebiyle 3 ayda bir fiyat geçişi sağlamak daha avantajlı olacaktır. Dolayısıyla 2023 diğer üç çeyrekte fiyatlar belirtilen fiyatın üzerine enflasyon rakamları konularak tespit edilmelidir.

Sektörümüzün temel sıkıntıları devam etmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı üretim, hammadde- girdi fiyatlarının anormal artışı, ara eleman (şoför, bulaşıkçı, taşıma elemanı, temizlikçi vs)bulunamaması, hammadde standartlarının bozulması-tedarik zincirinin zarar görmesi gibi sorunlarımız devam etmektedir. Çözüm önerilerimize gelince sorunlar uzun süreli olunca çözümlerde o kadar zorlaşıyor maalesef. Öncelikle sektörümüz için gerekli ara elemanların yetişmesi için meslek liselerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde bu personellerin yetişeceği bölümler, kurslar, sertifika programları vs açılmalı ve katılan personel-öğrenciye iş hayatı iyice anlatılmalıdır. Kamu otoritesi denetlemelerini adil ve yaygın yapmalı, haksız rekabeti engelleyici uygulamalara imza atmalıdır. Genel gıda maddelerinin üretimi ülkemizde mutlaka teşvik edilmeli, ısrarlı politikalarla-subvansiyonlarla çiftçi desteklenmeli, sürdürülebilir tarım politikaları belirlenmeli ve bu kararlar devlet politikası olmalıdır. Dışa bağımlılık mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.

Toplu Yemek Sektörü 2022 yılı analizi yazı linki ;   https://cateringguidedergisi.com/?p=16238&preview=true

 

Loading

Paylaş :

Comment here