e-Kitap

TÜKETİCİNİN NABZI: “tüketici, “kusura bakma” diyor”

Tüketicinin yerli üretim ürünlerini tercih eğilimine ilişkin kamuoyu araştırması sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı; “tüketici yerli üretim ürünü kullanma konusunda duyarlı. Ancak alışveriş tercihinde fiyat ve kalite önemli bir etken”dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı Merve Kazancı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Tüketici Birliği Federasyonu tarafından, Tüketicinin Nabzı adıyla her ay farklı bir temayı ele alan kamuoyu araştırması yapılmaktadır.

2022 Haziran ayında, Yaşasın Tatil mi? araştırması ile tüketicilerin bu yıl tatile gitme tercihleri;

2022 Temmuz ayında, Cüzdanımızda Ne Var?araştırması ile tüketicilerin kredi kart kullanım alışkanlıkları,

2022 Ağustos ayında, Ucuzun Peşinde, Tüketici Stok Yapıyoraraştırması ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları,

2022 Eylül ayında, BA-RI-NA-MI-YO-RUZ! araştırması ile konıt kiralarında yaşanan sorunlar

araştırılmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2022 Aralık ayında da, yüzde100 Türkiye araştırması ile tüketicinin yerli üretim ürünleri tercihi ölçülmüştür.

Ülkemizin cari işlem açığı, 2022 Ekim döneminde 359 milyon dolar, son 12 aylık dönemde de, 43,5 milyar dolar seviyesindedir. Cari işlem açığı, ülke ekonomisi için giderilmesi gerekli en önemli sorundur. Bu sorunun çözümü için ulusal üretimin artırılması ve yurtdışından yapılan ithalatın, yani yerli olmayan ürünlerin tüketici tarafından tercih edilmemesinin sağlanması gereklidir.

Nitekim her ülke, ulusal üretimin pazar payının artırılmasına yönelik önlemler almaktadır. Örneğin; ABD’de, Buy American Act yani Amerikan Malı Al yasası ile kamu alımlarında eyalet içindeki üreticinin ürünlerin kullanılması zorunlu tutulmaktadır. Son dönemde, ABD’de üretilen malın sermaye yapısı da incelenmekte, yerli/yabancı sermaye olup olmadığına da dikkat edilmektedir. Yine Almanya’da bir otomobil fabrikası duvarında yer alan; “Japon arabası kullanacaksan, git Japonya’da iş ara” yazısı da, bu konudaki duyarlığı göstermektedir.

Ülkemizde de; “yerli malı yurdun malı, her Türk onu kullanmalı” sloganı ile 1920’li yılların sonunda başlayan yerli üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalar; tüketicinin yerli üretim ürünleri tercih etmesi ile yerli üretimin artacağı, bu artışın başta istihdam olmak üzere cari işlem açığının kapanacağı ve sonuçta ülke ekonomisinin büyüyeceği ana fikrini taşımaktadır.

Yakın geçmişte, özellikle 80-90’lı yıllarda ithalat yasağı veya kısıtlamaları ile rekabetsiz ortamdaki yerli üreticinin; “ne üretirsem, alacak” anlayışının tüketicide oluşturduğu “yerli malı ise kalitesizdir” algısı, son 20-25 yılda ulusal üretimin küresel anlamda kalite ve fiyat konusundaki rekabetçi tavrı ile giderek zayıflamıştır.

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın yapılan kamuoyu araştırması, tüketicinin yerli ürünü tercih etmesinin ülke ekonomisine olan olumlu katkısının farkında olduğu, ancak yerli ürünü tercih etmesi için kalite, güven ve fiyat unsurlarının etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Tüketicilerin % 64,9’u yabancı ürünü daha kaliteli olduğu için tercih etmektedirler. Bir sonraki aşamada, yerli ve yabancı ürünün kalitesinin aynı olması durumunda da, bu kez ürünün fiyatı tüketici tercihinde önemli rol oynamaktadır. Bir diğer önemli sonuç satış sonrası hizmetler, sorun yaşandığında sorunun giderilmesi gibi süreçler bakımından, tüketicinin yabancı ürüne daha çok güvendiğini göstermektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu uzun zamandır, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi, dış şoklara direncinin artırılması hedefine yönelik olarak; “katma değerinin yüzde 50’sinden fazlasının ülke coğrafyasında gerçekleştiği her ürün yerli üretimdir” tanımı ile ürünün ekonomik milliyetinin tespitinde yeni bir açılım getirmiştir. Bu tanıma uygun üretim yapan üreticilerin ürünlerinin tüketici tarafından tercih edilmesi için ürün görsellerinde, yüzde100 TÜRKİYE logosunu kullanmalarını salık vermektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan

yüzde100 TÜRKİYE araştırmasının ayrıntılı analiz belgesi için

Tuketici.orgBasın AçıklamalarıTüketicinin Nabzı

Tıklayın

Merve Kazancı

TÜKETİCİNİN NABZI Çalışma Grubu Başkanı

kaynak ;0

Loading

Paylaş :

Comment here