Haberler

Toplu yemek sektöründe motivasyon teknikleri ve motivasyonun önemi

 

Öncelikli olarak motivasyonun bilindik terimlerin aksine, kısaca tanımını yapmak gerekirse; bütün iş kollarında ve toplu yemek sektöründe verimliliği artırmaya yönelik etkinlik, çalışma ve güdüleme yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması olarak ifade edilebilir.

Dolayısıyla da motive etmek için doğru tekniklerin, doğru zamanda uygulanması  ve gerekli hiçbir maddi ve manevi unsurdan kaçınılmaması ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların doğru yapılması motivasyon süreci olarak tanımlanır. Bu süreç içinde uygulanan yöntem ve usuller  ise motivasyon tekniği olarak adlandırılır.

Motivasyon Teknikleri;
 • Öncelikli olarak işletmelerde motivasyon kültürünün oluşturulması ve kişilerin bilinçlendirilmesi
 • Çalışan personellerin motivasyonu doğru algılar nitelikte olması ve suistimâl unsuru olarak kullanılmaması
 • Çalışan personellerin bir beyine ve kalbe sahip olduklarının ve makine olmadıklarının bilincinde hareket edilmesi
 • Başta bayan çalışanlar olmak üzere; bütün personellerin bir veya birkaç hikâyesinin olabileceği. Ve bu hikâyelere kendileri müsaade ettikleri ölçüde dâhil olunması ve onların dinlenmesi
 • Çalışan personellerin, suistimâl etmedikleri ölçüde önemsenmesi
 • Aylık periyodlarda en azından bir kez de olsa; personellerin özel günlerinin hatırlanması ve yapılacak bir etkinlikle o ay içerisinde doğanlara yönelik kutlama yönteminin uygulanması.
 • Üzüntülerinde ve sevinçlerinde birbirlerinden haberdar olunmasının sağlanması için watsapp veya sosyal medya gruplarının oluşturulması.
 • Birbirleriyle iyi geçinme ve verimliliğin artırılmasına yönelik belirli periyodlarda kısa süreli toplantı ve konuşmalar yapılması.
 • En azından yılda bir veya iki kez çalışanların ailelerinin bir araya getirilmesi ve kaynaşmalarının sağlanmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.
 • Bazen güzel bir söz söylenmesinin ve üstleri tarafından çalışanların dinleniyor olması,
 • Motivasyon tekniklerinin doğru olarak kullanılmasının verimliliği artıracağının bilincinde hareket edilmesi.
 • Liyâkatın önemsenmesi ve uygulanması, başarıların takdir edilmesi,
 • Memleket, siyasi görüş, fikir birliği ve yalakalık unsurları yerine layık olanın göreve getirilmesi.

Sonuç olarak her sektörde olduğu gibi, toplu yemek sektöründe de liyakatin ve motivasyonun verimlilik için yüksek düzeyde öneme sahip olacağı, yukarıda belirtilen yöntemlerin doğru ve zamanında kullanılmasıyla da şirket içerisinde huzur ortamının sağlanmasına bağlı olarak, maddi ve manevi unsurların artacağının bilincinde hareket etmek ile birlikte motivasyon önemli halde olacağı kaçınılmazdır.

642 total views, 3 views today

Paylaş :

Comment here