Kategori Dışı

“Enerji kesintisi gıda güvenliğini ve güvencesini etkiler”

ŞEMAD Başkanı Şemsi Kopuz, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin hiçbir noktasında enerjiden taviz verilemeyeceğini, aksi halde öngörülemez sonuçlar ortaya çıkacağını söyledi
Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz bir açıklama yaparak gıda üretimine yönelik enerji kesintilerinden duydukları endişeyi dile getirdi. Kopuz gıda tedarik zincirinin herhangi bir halkasında enerji kesintisi yapılmasının zincirin kopmasına neden olacağını, bunun sonuçlarının ise öngörülemez boyutlarda olduğunu ifade etti.

“Enerji kesintisi gıda güvenliğini ve güvencesini etkiler”

ŞEMAD Başkanı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu eski Başkanı Şemsi Kopuz yaptığı açıklamada başta şekerli mamul üreticileri olmak üzere tarladan sofraya kadar tüm gıda tedarik zincirinin yapılacak kısıtlamalardan ciddi şekilde ve olumsuz yönde etkileneceğini vurguladı.

Kopuz açıklamasında şunları söyledi:

“Tohumun tarlaya düşmesinden ürünlerin market rafına yerleşmesine kadar gıda tedarik zincirinin her aşamasında çeşitli formlarda enerji kullanımı zorunludur. Bugün sektörümüz üretimin sürdürülebilirliği için şart olan ısı ve elektrik enerjisi kesintisi riski altındadır.

Gıda tedarik zincirinin hangi aşamasında ve ne süreyle olursa olsun enerji kesintileri, başta ürün kalitesi, güvenilirliği ve üretim miktarı olmak üzere birçok açıdan öngörülemez boyutta olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

“Gıdanın hiçbir noktasında enerjiden taviz verilemez”

Gıda ve içecek sanayii içerisinde ihracat ve dış ticaret karşılama payı en yüksek alt sektörlerden olan şekerli mamul sanayii, enerji kısıtlamaları sonucunda orta ve uzun vadede küresel rekabet gücünü kaybedecek, dış ticaret ilişkileri geri dönülemez şekilde zarar görecektir.”

“Ham madde, üretim, lojistik ve depolama gibi gıda tedarik zincirinin tüm halkaları birbirine bağlıdır. Zinciri koparmadan hiçbir noktada enerji kullanımından taviz vermek mümkün değildir.

Türk gıda ve içecek sanayii en modern ve güncel ekipmanla, Avrupa Yeşil Mutabakatı paralelinde enerjiyi en verimli şekilde kullanarak üretim yapma yönünde hızlı adımlarla ilerlemektedir. Bu nedenle sektörümüzde uygulanacak bir enerji tüketim kısıtlaması ürün kalitesi ve güvenilirliği başta olmak üzere sürdürülebilir üretimi tehlikeye atacaktır.”

“Talebimizi ilgili kurumlara resmi yollarla ilettik”

“Bu durumun bir diğer uzantısı üretimde yaşanan kesintiler sonucu yaşanan kayıplar ve yükselen maliyetlerin tüketiciye yansıması şeklinde olacak, hatta on yıllardır rastlamadığımız şekilde ülkemizde bazı ürünlere erişimde sıkıntılar bile yaşanacaktır.”

ŞEMAD Başkanı Şemsi Kopuz bu öngörüler doğrultusunda, üretimde aksama yaşanmaması adına Türk gıda ve içecek sanayiinin doğalgaz ve elektrik tüketim kısıtlamasından muaf tutulmasını talep ettiklerini ifade etti. Kopuz bu konuda ilgili kurumlara resmi başvuruda bulunduklarını ekleyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

Loading

Paylaş :

Comment here