Manşet

Yeni Nesil İşveren Sendikası TÜGİS 63. Yılında Bilgi Kirliliğinin Önüne Geçmeye Kararlı!

 

 

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), kuruluşunun 63. yıldönümünde gıda sanayiinin gelişimine destek vermeye ve sektöre katkı sunmaya devam ediyor. Sendikacılığı endüstriyel ilişkiler ekseniyle sınırlı olmaktan çıkararak; dinleyen, çözüm üreten ve sosyal duyarlılığı yüksek bir kurum olarak çalışan TÜGİS, gıda sanayiinde ve gıda sektöründe olan bilgi kirliliğinin önüne geçmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar; “Türkiye’de yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı dönemini başlatan bir kurum olarak; 63. yılımızda da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamının oluşmasına destek olacağız. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz toplumsal gıda bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza, bu yıl yenilerini ekleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

 Ülkemizin ilk işveren sendikalarından Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS), kuruluşunun 63. yıldönümünü kutluyor. 2023 yılında gıdanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan etkinlikleri, Türk gıda sanayisinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik gayretleri ve gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yaptığı toplumsal çalışmalarla yeni nesil aktif işveren sendikacılığı döneminin öncüsü oldu.

Sektörün gelişimine çok yönlü katkı

 Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, “10 Kasım 2013’de tüzüğümüzde yaptığımız değişiklikle, işveren sendikacılığının yanı sıra hem gıda sektörünün gelişimine katkıda bulunan bir STK gibi çalışan hem de işçi ve işveren arasındaki diyaloğun daha da kolaylaştığı bir TÜGİS doğdu. Yenilikçi vizyonumuzla Türk gıda sanayinin rekabet gücünü artırmasında ve çalışma hayatıyla ilgili ülke çıkarlarının ön planda olmasında yapıcı bir rol alıyoruz.” dedi. İşçi, işveren, üye ve sendika arasındaki diyaloğun daha fazla önem kazandığı bir dönemde olduklarını dile getiren Sidar; “Bu kapsamda 2023 yılında sektörümüzde iyi bir iletişim ortamını sağlamaya ve çalışma barışına katkı sunduk. İK yönetimi stratejilerinden müzakere yöntemlerine kadar, sektörümüze ışık tutan bir webinar serisini hayata geçirdik. Öte yandan halk sağlığını tehdit eden, sektörü de olumsuz etkileyen gıda odaklı yanlış bilgilerin önüne geçecek çalışmalara imza attık. TÜGİS Bilim Kurulu’nun bilimsel verilere dayanan görüşlerini kamuoyu ile paylaştık.” dedi.

“Dinleyen ve çözüm üreten bir işveren sendikasıyız”

Gıda sektöründe dinleyen ve çözüm üreten yeni nesil işveren sendikası olarak; daha kapsayıcı ve sürdürülebilirlik politikalarıyla şekillenen çalışmaları yeni dönemde hayata geçirmeye başladıklarını belirten Sidar, “Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakmışken bu süreçte ülkemizde endüstriyel ilişkiler kavramının doğmasında ve geliştirilmesinde rol almış olmak en büyük sevinç kaynağımızdır. Türkiye’de yeni nesil, aktif işveren sendikacılığı dönemini başlatan bir kurum olarak; 63. yılımızda da adil, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı için katkı sunmaya devam edeceğiz. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz toplumsal gıda bilincini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Gıdada bilgi kirliliğinin önüne geçmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Gıda sanayiinin gelişim sürecine şahitlik etti

 TÜGİS’in tarihi, aynı zamanda Türkiye’deki gıda sanayisinin gelişimini de anlatıyor. Cumhuriyet  kurulduğunda nüfusun acil beslenme ihtiyacı, temel ihtiyaç maddelerinde sanayileşmeyi zorunlu kıldı. 1950’li yıllarda devlet destekli sanayileşme hamlesi içinde gıda sanayi de gelişme ortamı buldu. Gıda Sanayinin gelişmesiyle birlikte artan istihdam, işçi-işveren ilişkilerinde bir yasal düzenlemeye de ihtiyacı artırdı. Yürürlüğe giren 1961 Anayasası sonrası, 24 Ocak 1961 tarihinde Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) kuruldu.

İstanbul’da Tekstil, Gıda, Sanayi, Cam, Tahta, Madeni Eşya olmak üzere kurulan ülkemizin ilk beş işveren sendikasından biri olan TÜGİS, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK’in de kurucularından. Günümüz Türk gıda sanayisi ise ülkenin en önemli, gelişme açık, ihracatçı, modern teknolojiyle üretim yapan ve Ar-Ge’ye değer veren sektörlerinin başında yer alıyor.

 TÜGİS Hakkında

Ülkemizin ilk işveren sendikalarından TÜGİS, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) kurucu üyesidir. Üyeleri arasında ülkemizin önde gelen gıda üreticilerinin yer aldığı TÜGİS, yarım asrı aşkın süredir Türk gıda sanayiinin gelişmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması adına öncü çalışmalara imza atmaktadır. TÜGİS, faaliyetlerine başladığı 1961 yılından bu yana sosyal diyaloğa, çalışma barışına ve gıda sanayiinin gelişimine kesintisiz katkıda bulunan yenilikçi bir sivil toplum örgütüdür.

 

Loading

Paylaş :

Comment here