Kategori Dışı

Yılın ilk yarısında Kanatlı eti ve yumurta ihracatı

Bu sene yaşanan kuraklık, orman yangınları heyelan ve sel felaketlerinin sebep olduğu can ve mal kayıpları toplumun hafızasında ve ekonomisinde en az Kovit-19 kadar derin izler bıraktı. Üst üste yaşanan felaketler zaten istikrarsız olan ekonomimizin oynak dengesini büsbütün bozdu. 2020 de artan girdi maliyetleri bu kez tavan yaptı ve yapmaya devam ediyor. Tüm bu olumsuzlukların yükünü hafifletecek, yanan yüreğimize su serpecek, mücadele gücümüzü tazeleyecek mutluluk verecek başarı haberini duymayı özledik.

Bu kara bulutların yarattığı karamsarlığı dağıtabilecek kadar iyi bir haber midir bilemiyorum ama kanatlı eti ve yumurta ihracatında olumlu gelişmeler var. İhracat kanatlı sektörünün ümit ışığı olmaya devam ediyor. Ege İhracatçılar Birliği ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (Besd-Bir) kaynaklı “Kanatlı eti ve yumurta ihracatı” bilgileri üzerinden yaptığım değerlendirmeleri Kanatlı eti ve Yumurta başlıkları altında sizlere iletmeye çalışacağım

KANATLI ETİ İHRACATI 

Bu bölümde 2019-2020—2021 yıllarının ilk altı ayındaki ihracat sonuçlarını “İhracat miktarları” ile “İhracat değerleri” hakkındaki değerlendirmelerimi bulacaksınız.

Tablo 1. de yer alan tavuk ve piliç eti ihracat MİKTARI konusundaki değerlendirmelerim şöyledir;

Tavuk ve piliç eti ihracat toplam miktarı 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılı aynı dönemine kıyasla %12,7 artmıştır. 2020 yılı tavuk ve piliç eti ihracatının bir önceki yıla oranla yine %13 arttığı görülmektedir.

Tablo 2. de tavuk ve piliç eti ihracat DEĞERİ konusunda yaptığım incelemeye göre;

Tavuk ve piliç eti ihracat toplam değeri 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %27,9 oranında artmıştır. (İhracat ortalama ton değeri bir önceki yıla göre %13,5 artmıştır) Bu kalemde 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ihracatın toplam değeri 2019 yılı aynı dönemine oranla %-5,7 düşmüştü.

 Tablo 3. Hindi eti ihracat MİKTARINI göstermektedir.

Hindi eti ihracat toplam miktarı 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %-15,9 oranında azalmıştır. Bu kalemde 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ihracatın toplam miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %-35 düşmüştü.

 Tablo 4. Hindi eti ihracat DEĞERİi bilgilerini incelediğimizde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Hindi eti ihracat toplam değeri 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %-8 oranında azalmıştır. (İhracatın ortalama ton değeri bir önceki yıla göre %9,4 artmıştır) Bu kalemde 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ihracatın toplam değeri 2019 yılının aynı dönemine oranla %-36,2 düşmüştü.

Tavuk Ayağı ve İleri İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri

Tablolu grafiklerde görünmeyen ihracat kalemlerinden;

  • “Tavuk ayağı” ihracat miktarımızda bir önceki yılın ilk 6 ayına kıyasla %%-51, ihracat değerinde ise %-42,16 düşüş yaşanmıştır. Kanatlı eti ve sakatatı ihracatının sürpriz kalemi olan tavukayağı dış satımının devamı ihmal edilemeyecek kadar önem taşımaktadır. Tavukayağı ihracat değerinde ve miktarında yılın ilk yarısında yaşanmış olan bu gerilemenin sebepleri ve sorunların giderilmesi için ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum örgüt temsilcileri tarafından yapılan çalışmaların kısa sürede olumlu sonuç vermesi halinde yılın ikinci yarısında kayıpların bir kısmının telafi edilmesinin mümkün olabileceğini ümit etmekteyim.
  • İleri işlenmiş kanatlı etleri” aynı süreçte ihracatımız miktarda %54, değerde %40,5 artış göstermiştir.

YUMURTA İHRACATIMIZ

Damızlık, kuluçkalık, sofralık toplam yumurta ihracat miktarımıza ilişkin bilgiler iki tablolu grafikte toplanmıştır.

Tablo 5. İlk 6 aylık yumurta ihracat miktarı bilgileri 2021 yılının iyi haberlerle başladığı izlenimi yaratmaktadır.

Toplam yumurta ihracat miktarı 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %186,7 oranında artmıştır. Bu kalemde 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ihracatın toplam miktarı 2019 yılınnı aynı dönemine oranla %-27,1 düşmüştü.

 Tablo 6. 2021 yılının ilk yarısında yumurta ihracat değeri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Toplam yumurta ihracat değeri 2021 yılının ilk 6 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %231,1 oranında artmıştır. Bu kalemde 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ihracatın değeri 2018 yılının aynı dönemine oranla %-32,4 düşmüştü.

Aylar itibariyle değerlendirdiğimizde 2021 yılı ilk yarısında 2020 yılına kıyasla yumurta ihracat değeri, Ocak ayında %84,49, Şubat ayında %85,01, Mart’ta bir sıçrama gerçekleştirerek %326,14, Nisan’da %283,51, Mayıs’ta%435,66 ve Haziran’da %409,08 oranında büyük artışlar yaşandığı belirlenmiştir.

Yazımın son cümlesinde YUMBİR yöneticilerini ve yumurta ihracatçısı müteşebbisleri, tıkanan ticaret kanallarını açarak eski iyi günlerine dönme yolunda attıkları başarılı adımlar nedeniyle gönülden kutlarım.

yucecanoler@gmail.com

Loading

Yüce Canoler
Latest posts by Yüce Canoler (see all)
Paylaş :

Comment here