Haberler

 Sofra/Compass Group Türkiye “Yemek İsrafı ileMücadele”ye Dikkat Çekiyor 

 Sofra/Compass Group Türkiye “Yemek İsrafı ileMücadele”ye Dikkat Çekiyor
 Türkiye her yıl 18,1 milyon ton  Gıda israf ediyor.
yemek_israfi_80x180_infografi_3103

Dünyada her yıl 931 milyon ton Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Dünyadaki gıda israfının %61’i, Türkiye’de gerçekleşen gıda israfının ise %42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. Günümüzün en büyük küresel sorunlarından biri haline gelen yemek israfına 7 yıldır düzenli olarak dikkat çekenCompass Group, bu yıl da 26 Nisan’da “Yemek İsrafını Durdur” çağrısında bulunarak; tüm dünyayı gıda israfının önüne geçmeye çağırıyor.

Ülkemizde her yılisraf edilen 18,1 milyon ton gıda, 603 bin çöp kamyonunun taşıdığı miktarda çöpe karşılık geliyor.Bunun içinde ağırlıklı olarak evlerden çöpe atılan kişi başı 93 kg gıda söz konusu, her gün israf ettiğimiz ekmek miktarıadet olarak 4,9 milyon ve bu sayılar bizi dünya genelinde kişi başına en çok gıdanın israf edildiği 3. ülke yapıyor.

Türkiye’deyıllık gıda israfı, ortalama 10 milyon aracın bir yılda oluşturduğu CO2emisyonu ile aynı etkiye sahip. Gıdaların yenilebilir hale gelme aşamasına kadar tonlarca litre su kullanılıyor. Dolayısı ile çöpe atılan her gıda beraberinde su israfına da sebebiyet vermiş oluyor.Çöpe atılan 1 kg etin yanında 15.500 litre, 1 kg domatesin yanında ise 184 litre su da israf ediliyor.

Compass Group, her yıl Nisan ayında gıda israfına dikkat çekiyor
EV13_yemek israfi_info_SM_0604

Dünyanın en büyük yiyecek içecek hizmetleri şirketlerinden olan Compass Group PLC, her yıl Nisan ayında, yaklaşık 40 ülkede müşterilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek “Yemek İsrafını Durdur Günü” küresel hareketine öncülük ediyor.

 Compass Group PLC, gıda atıklarının,yerkürede ısınmayı büyük oranda arttıran sera gazı emisyonlarını yükselmesinin %8-10’una katkıda bulunduğunu ve gıda enflasyonunedeni ile yaşam maliyetlerinin sürekli yükseldiği bu dönemde gıda israfını azaltmak için harekete geçmenin her zamankinden çok daha önemli olduğunu söylüyor.

Compass Group 2020 yılında, hizmet verdiği tesislerdeki gıda atığını 2030 yılına kadar %50 azaltacağının taahhüdünü veriyor ve bu hedefini gerçekleştirmek için atık teknolojisi yönetim sistemlerini kullanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise “gıda atığı ölçüm teknolojisini” tüm dünyadaki tesislerinde yaygınlaştırarak, hizmet sunduğu müşterilerinin de gıda atıklarını azaltma konularındaki ilerlemeyi izlemelerini sağlayacak.

Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal konuyla ilgili şöyle konuştu;
~ai-e8078f69-6324-4d0c-ac41-b4551359bb2c_

“Compass Group ABD tarafından 2017 yılında başlatılan Yemek İsrafını Durdur Günü, gıda israfıyla mücadelede Uluslararası Eylem Günüdür. YedinciYemek İsrafını Durdur Günü’nü kutlayan Compass Group, gıda atıklarını azaltmanın çevresel ve sosyal faydaları konusunda farkındalık yaratmak için küresel bir kampanyaya öncülük etmektedir. Ortaya konulan veriler ciddi bir küresel sorun ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlar niteliktedir. Yıllık 5 milyarın üzerinde öğün yemek üretimi yaparken israf konusunda gerekli tüm önlemleri de beraberinde alan Compass Group’un bir parçası olarak, tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle iş birliği içinde toplumu yiyecek israfını önleme konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle “Yemek İsrafını Durdur Günü” vesilesiyle, çalışanlarımız ile tüketicilerimizi gıda israfını azaltmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor,toplumun olumsuz tutum ve davranışlarını değiştirmeye yönelik çalışmalara destek veriyoruz. Üretim tesislerimizde israfın

~ai-e8078f69-6324-4d0c-ac41-b4551359bb2c_

önlenmesi, yiyeceklerin doğru şekilde değerlendirilmesi için menü planlamasından başlayarak, etkili satın alma,sistemli depolama, inovatif reçetelendirme, üretim ve tüketimde israfın ölçümlenerek takibi ve atıkların geri dönüştürülmesi konularındaekiplerimize düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Çöpe giden her yemekle birlikte, tarladan sofraya kadar kat edilen serüvende harcanan su, yakıt, enerji, zaman ve iş gücü de israf olurken küresel ısınmaya da olumsuz etki ediyor.İsraf edilen gıdalar her yıl 2.3 milyar ton karbondioksit salınımına denk geliyor. İşimizin çevreye olan etkisini azaltmak için müşterilerimizle iş birliği içinde biyo-atıklarımızı gübreye dönüştürerek doğaya geri kazandırıyoruz. Dünyada açlıkla mücadele eden 690 milyon insan yaşarken, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz.Herkesin bu konuda bilinçlenmesini ve harekete geçmesini sağlamak için farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

 Compass Group israfa karşı neler yapıyor?
  • Compass Group, bu ay, dünyanın dört bir yanından 1.500’den fazla Compass şefini en iyi gıda israfı içgörülerini, ipuçlarını ve gıda israfının kaynağında önüne geçmek için kullandıkları araçları paylaşmak üzere bir araya getiren ilk Küresel Mutfak Forumu olan‘Değişimi Yaratan Şefler’i başlattı.
  • Compass Group, geçen yıl 28 ülkede kendi gıda israfını %28 oranında azalttı. 2030 yılına kadar küresel operasyonlarında gıda israfını yarıya indirme hedefine ulaşma yolunda hızla ilerliyor.
  • Compass Group, tamamen iyi durumdaki fazla yiyeceklerin israf edilmesininönüne geçmek için, dünya genelinde birçok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişimle birlikte çalışarak fazla yemekleri kendi toplumlarında yaşayan insanlara dağıtmaktadır. Geçen yıl en büyük uluslararası pazarlarda, yerel topluluklara 1,3 milyondan fazla yemek bağışlamıştır.

 Kaynaklar:

Birleşmiş Milletler 2021 Gıda İsraf Endeksi Raporu

TÜİK 2020 Ulusal Envanter Raporu

TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Gıda Bankacılığı Çalıştayı 2021

688 total views, 3 views today

Paylaş :

Comment here