Ürün Tanıtımı

Migros Kalite Yolculuğu

Micros; gıda güvenliği, kalite, çevre yönetimi, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, Covid-19 güvenli üretim/hizmet belgeleri, iyi tarım uygulamaları, yeşil ofis gibi pek çok alanda aldığı ve kaliteye, çevreye, sağlığa ve güvenliğe verdiği önemi tescil eden sertifikalarıyla sektörüne öncülük etmeye devam ediyor

Migros, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını, birçoğu sektörde ilk olan kalite belgeleriyle tescil ettiriyor. Gıda güvenliğinden müşteri memnuniyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden yeşil ofis çalışmalarına, iyi tarım uygulamalarından, çevre yönetimine kadar birçok farklı alandaki çalışmalarıyla sektörün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi konumunda olan Migros’un toplam sertifika sayısı 40’a ulaştı.

Migros, ayrıca Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında üretim tesisleri, seçilmiş dağıtım merkezleri, satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalarla TSE Covid-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi de alarak sektöründe bir ilke daha imza attı. Migros, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak, 40. belgesini Gebze Dağıtım Merkezi Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile şirket bünyesine kazandırdı.

Daima insanı odağına alarak yön verdiği faaliyetleriyle çalışanları ve tüm paydaşları için değer yaratan, öncü ve inovatif çözümleriyle sürdürülebilirliği bir kurum kültürü olarak benimseyen Migros, TSE tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak geleceğin perakendesine bugünden hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Migros; mağazaları, dağıtım merkezleri, et üretim tesisleri ve toptan depoları ve tüm departmanlarında uyguladığı süreçleri ile TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığına hak kazandı.

https://www.ortakalan.org/gonderi/migros-hizmetini-kalite-sertifikalariyla-taclandiriyor/41333

Migros kalite yolculuğu 

Migros, stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerine daima modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Migros, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen yedi Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip İlk Gıda Perakendecisidir. Bu belgeler; 

  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • Helal Sertifikaları
  • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
  • TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim  Sistemi
  • TS EN ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi
  • TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Migros, benimsemiş olduğu kurumsal değerler çerçevesinde, müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik ve yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, beklentileri karşılamayı değil, aşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da Kalite Yönetim Sistemi süreçleri oluşturarak, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuştur. Kurulan sistem, 2005 yılında TSE tarafından onaylanarak ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi alınmıştır. 2017 yılında ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapılarak tüm süreçlerde risk ve fırsat bazlı yaklaşım modeliyle geliştirmeler yapılarak değişime öncülük edilmektedir.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Migros Ticaret A.Ş. İç Denetim Direktörlüğü
Migros yönetmekte olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine ek olarak İç Denetim Direktörlüğü’ne; birimlerimizde hizmet kalitemizi ileriye taşıyacak denetim hizmetleri sunmak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Bu belge ile; İç Denetim Direktörlüğümüzün birimlerimizde gerçekleştirmiş olduğu yurtiçi iç denetim, güvence ve danışmanlık faaliyetlerinin standardize ve sürekli gelişen bir yapı kurulması sağlanmıştır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmak, kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde “Risk Yönetimi” yaklaşımı sergileyerek, tehlikelerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Migros bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu, 2006 yılında “TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Sistem odağında, gıda güvenliği kontrollerini etkili ve dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirmek, HACCP Tehlike Analizleri, Operasyonel Ön Gereksinim Programları ve Ön gereksinim Programlarının sistematik bir şekilde yönetimi ve kontrolü yer almaktadır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros müşterilerine yüksek kalitede ürün hizmeti sağlamak amacıyla 2018 yılında üretim gerçekleştirdiği et işleme tesislerinde sahip olduğu yönetim sistemlerine ek olarak FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almıştır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminden farklı olarak daha fazla koşulun sağlanması ve sıkı takibini gerektiren FSSC 22000, dünyada geçerliliği olan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminden biridir.

Üretim tesislerimiz Miget ve Gebze Et’te bu yönetim sistemi ile bina altyapısı, hava, su ve enerji kaynakları, atıklar, kullanılan teçhizatın uygunluğu, temizlik, haşere kontrolü, tekrar işleme,alerjen yönetimi, ürün geri çekme usulleri ve biyoterörizm gibi birçok önemli konuda süreçler oluşturularak 2018 yılında TSE tarafından FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
FSSC 22000 Gıda Güvenliği MIGET Sertifikası
FSSC 22000 Gıda Güvenliği GEBZE ET Sertifikası

Helal Sertifikalarımız
Helal Gıda standartları gereği bir ürünün; hammadde girişinden başlayarak tüketiciye sunulma aşamasına kadar bütün süreçlerinin, islami inanış ilkelerine ve insani gereklere uygun olması gerekmektedir. Üretimde kullanılan hammaddelerin kaynağı ve elde ediliş yöntemi bakımından islami kriterlere uygunluğu değerlendirilir. Migros üretim gerçekleştirdiği et işleme tesislerinde ve Taze Direkt ürünlerinde helal standardına uygunluk içerisinde süreçlerini yürüttüğünü Helal Belgeleri alarak teyit etmiştir. Helal belgesi TSE tarafından denetlenmeler sonucu alınmıştır.
MIGET Taze Et Helal Sertifikası
Gebze Et DM Helal Sertifikası
Taze Direkt Helal Sertifikası

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Migros’un sahip olduğu “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” tüm müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için, kılavuzluk prensipleri doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür. İletinin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirmesi, araştırılması, bilginin toplanması, iletinin analizi ve değerlendirilmesi, cevap verme, memnuniyet ölçümü süreçlerini kapsamaktadır. Migros, bu kapsamda 2013 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde, İş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturur. Proaktif bir yaklaşım benimseyerek, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini belirler, izler ve kontrol altında tutarak, sürekli iyileşme sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenler. Migros bu çalışmalarıyla, kalite yolculuğunda bir adım daha atarak 2015 yılında “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almış olup, 2019 yılında ise İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ISO 45001 versiyonuna dönüştürmüştür.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Migros gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla çevresel etkileri kontrol altında tutarak doğal kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına önem vermektedir. Migros tüm ilgili taraflarıyla birlikte, çevre performansını arttırmak, çevresel sorumluluklarını sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla yönetimi sağlayabilmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurarak, 2016 yılında “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini” almıştır. Migros, yaşam döngüsü bakış açısıyla faaliyetlerinin çevre boyutlarını ve çevresel  risklerini belirleyerek kontrol etmekte ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltmak için çalışmalarını yürütmektedir. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projeleriyle çevre dostu bir şirket olarak toplumsal duyarlılığını ve sorumluluğunu gelecek nesillere taşır, sektörüne örnek teşkil eder.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi
Migros kullanmakta olduğu Sera Gazlarını ölçer, izler ve azaltmak için hedefler belirler Sera Gazı hesaplaması her yıl bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanarak ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi belgesi alınmaktadır. Sera Gazı yönetiminde Migros; tutarlı, şeffaf ve güvenilir olmanın yanısıra Sera gazı yönetimi stratejileri geliştirerek gelecek planları oluşturur.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız

TSE Covid-19 Güvenli Üretim /Hizmet Belgesi
Migros, COVID-19 salgını kapsamında gerekli hijyen koşullarını sağlıyor ve aldığı tedbirler ile çalışanlarının, ziyaretçilerinin, tedarikçilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını gözetiyor. Kalite ,gıda güvenliği ve hijyen ,iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinden ödün vermeden üretim yapan ve hizmet veren Migros normalleşme sürecinde de TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM/HİZMET BELGESİ’ni alarak güvenilir ve hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya ve hizmet vermeye devam edeceğini belgelemiş oldu.
Sertifikayı incelemek için tıklayınız   

 

Loading

Paylaş :

Comment here