Kategori Dışı

Türkiye’nin en büyük problemleri “İŞSİZLİK” ve “Çarpık Sanayileşme”

Ülkemiz kavurucu enflasyonla birlikte, yüzde 9, 7 ye varan işsizlik sorunuyla da boğuşuyor.
Genç issizlik oranı ise yüzde 18, 3 (TUİK ’in Temmuz 2023 rakamları)
İşsizlik rakamları böyle iken, firmalar özellikle de sanayi kesimi eleman bulamamaktan yakınıyor.

İş var, işsiz var… Fakat bir türlü buluşamıyorlar.

Sanayi kesiminin ara eleman sıkıntısının temel nedeni mesleki eğitime gerekli ağırlık
verilmemesidir.  Ayrıca her il ve ilçede açılan Üniversite, Fakülte ve Yüksek Okular gençlerin iş hayatına atılmasını geciktirmektedir. Bunun yanı sıra üniversite mezunu gençler haklı olarak ara işlerde çalışmak istemiyorlar. (Başlangıçta, kulağa çok hoş gelen, her ile ilçeye üniversite açılması zaman içinde istihdamın önüne engel olarak çıktı)

Bir diğer etken, son 20 yılda kamuda çalışmak çok cazip hale geldi. Ne iş yapıyorsun diye sorduğumuzda aldığımız cevap “KPPS’ ye hazırlanıyorum” oluyor. KPPS’ ye hazırlanmak hali hazırda en büyük iş kolu olarak karşımıza çıkıyor.

Çalıştıracak eleman bulamayan sanayici ise psikolojik savunma mekanizmalarından biri olan başkasını suçlama yöntemine başvurup “İnsanlar iş beğenmiyorlar” diyor. Aynı sözü Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi.

Öyle mi acaba…

Ülkemizde 264 adet O.S.B faaliyette olup 89 adedinde ise proje çalışmaları devam etmektedir. Muğla, Karabük, Artvin ve Bingöl dışındaki illerimizde 1 ila 15 arasında değişen O.S.B ler var.

Peki, iş ve işsiz neden buluşamıyor?

Bunu Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri özelinde incelemeye çalışacağım. İki ilçe iç içe geçmiş durumdadır. O. S. B.ler kurulmadan önce buralar tarım arazisi idi.

Genel Bilgiler(Resmi rakamlar)

Çerkezköy ve Kapaklı’ nın toplam nüfusu 344.343
Bu nüfusun 177.561’i erkek 166.782’si kadındır.
Çerkezköy O.S.B ’de 285, Kapaklı O.S.B ’de ise 45 firma faaliyette bulunuyor.
Çerkezköy ve Kapaklı’ da 39 adet lise ve bir adet Yüksek okul bulunmaktadır.
Toplamda yaklaşık 90.000 kişi bu O.SB. lerde çalışıyor.

Sıra geldi iş ve işsiz neden buluşamıyor sorusuna;

İki ilçe verileri  tek olarak alınıp ona göre analiz edilmiştir.
0-14 yaş grubu:77850 (Resmi rakamlar)
+65 yaş grubu:10512 (Resmi rakamlar)
Bundan sonraki rakamlar tahminidir.

Lise ve Yüksek okul öğrenci sayısı ………… 8.000
Ev kadını sayısı:                  …………….       60.000
Kamu görevlisi+asker:         ……………….   20.000
Tarım da çalışan:   ……………………………. 10.000
Esnaf+Küçük işletmede çalışan:………….  80.000
Çevre il ve ilçelerde çalışan: ………………. 10.000
65 yaşından küçük çalışmayan emekli :…. 5.000
Uzaktan çalışan kişi:                           ……. 1.000
Ara eleman olarak çalışmak istemeyen  …..5.000

Tablodan da anlaşılacağı gibi; bölgede yaşayanların 287.362’si sanayi üretiminin dışındadır.

Mevcut çalışan sayısı:       90.000
Gerekli nüfus:                  377.362
Aradaki fark:                     -33.000 kişi

Görüldüğü gibi bölgenin yaklaşık 33.00 kişilik işgücü açığı var. Bu O.S. B. Ler kurulurken insan kaynağının göz ardı edilmesinin sonucudur. Çankırı, Yozgat, Bayburt, Gümüşhane v.b illerdeki işsiz insanları Tekirdağ da ki işi beğenmiyorlar diye tanımlamak yanlıştır.

İki bölgede de yeni iş yerleri açmak için çalışmalar devam ediyor.

Açılan her yeni fabrika “İnsanlar iş beğenmiyor” söylemini artıracaktır. Faaliyetteki firmaların işçi bulmalarını daha da zorlaştıracaktır.

Firmalar pandemi sonrası değişen çalışma şekillerine ve personel beklentilerine cevap veremedikleri takdirde iş ve işçi buluşması daha da zorlaşacaktır. Çarpık sanayileşme ile yeni fabrikalar açıldıkça işsizlik problemi azalmak yerine giderek artacaktır. Fabrikalar açılırken üretim düşecektir.

Loading

Dursun Arık
Paylaş :

Comment here