Kategori Dışı

Endüstriyel Yemek Sektöründe  İletişimin Önemi

İnsan sağlığına ve insan psikolojisine direkt etki eden bir iş yaptığımızın bilinciyle hareket etmenin önemli olduğu kadar doğru iletişim ve iletişim kaynaklarının doğru kullanılması da sektörümüz ve yaptığımız işin en önemli etkenleri arasındadır.

Her alanda olduğu gibi, yapılan işin zorluklarını, hizmet süreçlerini, işleyiş aşamalarını doğru olarak hizmet alanlara ve hizmet edenlere aktarabilmek de doğru iletişimle sağlanmaktadır.  Bunun için de iletişim unsurlarının doğru kullanılması gereklidir. Kaynaktan çıkan bilgiler hedefe doğru iletilmelidir. Hedef de iyi niyetli olarak bilgi almalıdır.

Örneğin hazırlanan menünün hizmet alanlarla paylaşılması ve fikirlerinin alınması veya maliyet unsurlarının hizmet alanlar tarafından da bilinmesinin sağlanması iletişimin doğru olmasıyla daha pozitif sonuçlar doğuracaktır.

Tabi aynı durum hizmet edenler yani çalışanlarımızla olan ilişkilerin doğru düzenlenmesi açısından da çok önemlidir. Çalışanlarımıza yaptığımız işin hassasiyetini ve önemini eğitim ve iletişim kaynakları ile aktarmak ve onları önemsediğimizde, onlar da müşterilerimizi önemseyecek ve hizmet ederken verimli ve istekli çalışacaktır.

Özellikle son yıllarda çok önemli bir unsur haline gelen sosyal medya ve görsel iletişim kaynakları da, doğru bilgi aktarımı veya tersi bir halde yanlış yönlendirme açısından da öncelikli unsur haline gelmiştir.  Sosyal Medya kanalları üzerinden firma hizmet faktörlerinin, fiyatların ve diğer bilgilendirmelerin doğru yapılması pazarlama ve devamlılık açısından çok önemli etki içermektedir. Bu da gösteriyor ki işimiz sadece yemek yapmak değil, yaptığımız yemeklerin sosyal medya kanallarıyla müşterilere aktarılması ve  yiyenlerin de sosyal medya ve iletişim kanalları üzerinden yapacakları geri bildirimin doğru ve hakkaniyetli olmasıyla işimizdeki motivasyon ve verimlilik pozitif olacaktır.

Müşterilerimizin hizmet devamlılığı açısından; maliyet ve lezzet kadar, iletişim de çok önemli hale gelmiştir. Aynı durum çalışanlarımız açısından  ücret ve çalışma koşulları kadar da iletişimin doğru sağlanmasının önemi fazladır.

Hizmet edenler açısından, yeni pazar fırsatlarından ve yeni yöntemlerden haberdar olma, iş geliştirme, araştırma ve geliştirme süreçlerinin takibi gibi durumlarda da iletişim unsurlarının doğru kullanılması  çok önemlidir.

Sonuç olarak ; sadece yemeği üretmenin yetmediği, o yemeğin sunumu ve pazarlanması açısından; beden dili, duyusal ve işitsel unsurlar, sosyal medya, görsel kanallar vs. gibi iletişim kaynaklarının doğru kullanılması ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi işimizin  önemli parçalarındandır. Hele ki; her geçen gün maliyet değerlerinin yukarı yönde olması da iletişim ve takibin önemini ziyadesi ile artırmıştır.

 

558 total views, 1 views today

Tuncay Baycan

Tuncay Baycan

Güvenilir Ürün Platformu Hazır Yemek Komisyonu Başkanı @ Güvenilir Ürün Platformu
Tuncay Baycan
Paylaş :

Comment here