Kategori Dışı

2023 ‘ de Endüstriyel Yemek ?

Öncelikli olarak 2023 ün, iş yaşamının geneline etkisi olacağı gibi endüstriyel yemek sektörüne de belirgin bir şekilde etkisi olacaktır. Bu etkilerin pozitif olması dileğimiz olsa da, negatif etkileri daha fazla olacaktır. Ülke genelinde yapılacak olan genel seçimlerin belirsizlik etkileri, asgari ücret artışının satış fiyatına tam olarak yansıtılamaması durumu, mevcut personel bulma güçlüklerinin; EYT ye bağlı emekli olanların işten ayrılma sayıları fazla olacağından daha fazla artacağı, ekonomik kriz ve enflasyon etkileri bu negatif etkilerin başlıcalarını oluşturacaktır.

2022 yılı hammadde fiyatları dikkate alındığında,4 kap yemeğin ortalamailk madde maliyeti 23,00TL, işçilik maliyeti ortalama 8,00TL ve diğer giderleri de 5,00TL olmak üzere 36,00TLlik maliyet; 2023yılının ilk üç aylık döneminde, ortalama ilk madde 26,00TL, işçilik maliyeti 12,00TL ve diğer giderlerde 7,00TLyi bulacaktır. Dolayısıyla da en düşük 4 kap kaliteli yemek maliyeti 45,00 TL ve satış fiyatı da55,00 TL – 60,00TL olacaktır ve olmalıdır.

Maliyet ve satış fiyatının yanı sıra, personel bulma güçlükleri de her geçen gün artmakta ve olası EYT düzenlemesi gerçekleştiği taktirde de bu durum daha da belirgin hal alacaktır.

Her ne kadar EYT düzenlemesi ( erken emeklilik ), kişiler için bireysel olarak pozitif etki doğursa da, iş yaşamı için negatif etkileri gözle görünür olacaktır. Emekli olacak kişilerin belirli bir kısmının iş yaşamını sonlandırabileceği dikkate alındığında, kalifiye veya kalifiye olmayan personel ihtiyacı daha da artacak olup, sektör olumsuz etkilenecektir. İstihdam ve personel bulma güçlükleri daha fazla artacaktır.

Netice şu ki; sektörümüzde iş yapabilmekher geçen gün zorlaşmakta, karlılık seviyeleri düşmekte ve maliyetler artmaktadır. Aslanın ağzında olan ekmek, çoktan aslanın midesini bulacaktır. Buda iş yaşamı ve sektörümüz için zor bir sürecin devamı anlamına gelebilecektir.

Yaşanan ve yaşanabilecek güçlükler, bazı art niyetli kişilerin hileli üretim yapmasına, haksız rekabetin artmasına da neden olabilecektir. Dolayısıyla da denetim ve kontrol ihtiyacı daha fazla hasıl olacaktır.

Müşterilerimiz için yemek maliyetlerinin artması, onları kendi yemeğini yapmaya veya basit çözümler üretmeye yönlendirebilecektir. Bu da işletmelerde motivasyon ve verimliliğin olumsuz etkilenmesine sebep olabilecektir.

Sonuç olarak; sektörümüz 2023 de de zor bir süreç geçirecektir. En azından seçim geçene kadar bu durum devam edecektir. Bu sürecin negatif olmaması için müşterilerimizin de iletişime açık ve anlayışlı olması çok önemli bir hal alacak olup, yenilebilir bir kaliteli yemek için, hizmet edenlerin durumunu göz ardı etmeyeceklerdir. Belki de menü kalıbı çeşitliliğine daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Örneğin 3 Kap, 4 Kap, 5 Kap gibi farklı menü kalıpları ve alternatif fiyatlar sunulması daha fazla önem kazanacak ve müşteri adaylarının maliyetlerine de olumlu katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Enflasyonun tek haneli rakamlara inip, hammadde fiyatlarının sabitlenmesi ve olumsuzlukların biran evvel sonlanması en büyük temennimizdir.

Loading

Tuncay Baycan
Paylaş :

Comment here