Kategori Dışı

Süt Endüstrisinde Çiftlik Ve Fabrikalarda Doğal Süper Okside Su Nötral Anolit Ve Doğal Yağ Çözücü Katolit Kullanımı

Süt Endüstrisinde Çiftlik Ve Fabrikalarda Doğal Süper Okside Su Nötral Anolit Ve Doğal Yağ Çözücü Katolit Kullanımı

Hızla gelişen teknolojilere ayak uyduran firmalar çağı yakalayıp dünya firmalarıyla rekabet ederken maliyetlerini düşürdüklerigibi kimyasal kullanımını minimuma indirerek hem insan hem ürün hem de çevreye zarar vermiyorlar. Ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlıyorlar.

Süper Okside su nano teknolojisi ile, özel bir reaktörden tuzlu elektrolitik su çözeltisi geçirilerek yüksek kalitede biyosidal nitelikli likit ile yüksek değerde protein çözücü likit elde olunur. Kimyasal kullanımı %90 azalır, CIP de enerji giderleri %60 azalır, CIP süresi %75 azalır, Su kullanımı %50 azalır.

Süper Okside sıvı madde, NötralAnolit yüksek düzeyde dezenfektan bir likittir(FDA, 98/8/EC ).99/45/EC Direktifine göre “Nötral Elektrolize Su” yun konsantre formu “Tehlikeli Madde” kapsamında değildir.  Nötral Elektrolize Su” yun yiyecek hazırlanmasında, yiyecek maddesi ile “direk temasında bulunabileceği “21 CFR 173.315” ile onaylanmıştır.

Bu ürün %100 biyolojik parçalanabilir (biodegradable) olup %100 çevre dostudur(FDA, EPA, COSHH, USDA, KFDA).  Üretiminde su, tuz ve elektrik haricinde herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. Sporlu bakteriler dahil olmak üzere küf, maya, bakteri, virüs, mantar gibi tüm patojenler üzerinde %100 etkilidir.Kovid 19 testlerinde de başarı ile geçmiştir. Ürün Toksik, Kanserojen, korozif ve irritan değildir. Çiftlikten sofraya kadar her alanda kullanılabilen bir üründür.

Nötral Anolit yüksek dezenfeksiyon gücüne sahiptir. Süt sanayinde kullanılan alet ve ekipmanın dezenfeksiyonunda, süt hatlarında, soğutucuda, ayırıcılarda ve diğer tüm ekipmanlarda, işleme sonrası çıkan atık ürünlerin dezenfeksiyonunda güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca cihazdan üretilen Katolit ürünü alkali olup pH: 11 – 12 arasındadır. Yüksek düzeyde etkili yıkama kalitesine sahiptir. Açık ve kapalı yerlerdeki yağ ve protein kalıntılarının temizlenmesinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. (LithuanianVeterinary Academy, FoodandHygieneDepartment, e-mail: reklva@lva.lt )

 Çiftliklerde Süper Okside sıvı madde Nötral Anoliti;

–              Çiftlik genel yer-yüzey, alet-ekipman dezenfeksiyonunda,
–              Sağım başlıklarının dezenfeksiyonunda,
–              Sisleme yaparak çiftlik ortam ve hava dezenfeksiyonunda,
–              Su dezenfeksiyonunda,                                                                                                                                        –   Buzağı kulübeleri ve biberonlarının dezenfeksiyonunda,
–              Cilt ve Deri Enfeksiyonlarında (Yara çevresi ve Mukoza temizlik ve bakımında),
–              Ayak ve Ağız hastalıkları önleme amaçlı ayak banyosu ve bakımlarda,
–              Buzağı ishallerinin tedavisinde,
–              Sağım öncesi ve sonrası meme dezenfeksiyonunda,
–              Sağımhane dezenfeksiyonunda,
–              Süt güğümlerinin dezenfeksiyonunda, (Katolitle yıkamasında)
–              Doğum sonrası Metrit dezenfeksiyonunda,
–              Cerrahi Alet ve Edevatın dezenfeksiyonunda,
–              Çiftlik Genel Dezenfeksiyonu ( Traktör Arkası Taral İle),
–             Çiftlik Giriş Araç Sisleme noktalarındada kullanabilirsiniz.

Bu sayede;

 • Büyük ve Küçükbaş Hayvanların dayanıklılığını ve canlılığını (enerjilerini) artırır.
  •             Doğurganlık ve verimi artırır.
  •             Enfeksiyonlara mâni olur.
  •             Meme enfeksiyonunu tedavi eder.
  •             3 hafta süreli kortizon tedavisi ile elde olunan sonuç, günde 3 kez 5 günlük Süper Okside su pansumanı tedavisi ile sağlanmıştır.
 • Tırnak arası mantar ve iltihabını tedavi eder.
  •             Sindirim sistemi sorunları ve özellikle 1lk 10 günde genç hayvanlardaki diyare ortadan kalkar.
  •             Yemden yararlanma oranını artırır.
  •             Stres ve tansiyonu önleyerek sakatlık ve yaralanmaları azaltır.
  •             Büyümeyi hızlandırır, verim artırır.
  •             Hayvan derisinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.
  •             Süt sağım ve diğer aletlerin steril kalmalarını sağlar.
  •             Hayvanlara verilen antibiyotik miktarını minimum seviyeye indirir.
  •             Hayvan dışkılarının kokusu azalır, biyolojik kullanımları artar.
  •             Akciğer enfeksiyonu ile ilgili sorunlar sisleme ile ortadan kaldırılabilir.

Silaj Yapımında:

Süper Okside su, yeşil otun silaj yapılarak güvenli olarak saklanması işlemine büyük ölçüde destek sağlar. silaj süresince;

–              Bakteri, mantar ve küf oluşmasını önler,
–              Çürüme ve kokuşmaya engel olur,
–              Geleneksel olarak kullanılan kimyasallara gerek kalmaz,
–              Silajı yapılan ürünün kalitesinde eksiklik meydana gelmez,
–              Besin yönünden yüksek kalitede yem elde olunur.

Süper Okside su, Nötral Anolitkullanılarak silajı yapılmış yemle beslenen hayvanların,

–            Sindirim işlemleri kolaylaşır,                                                                                                                                         –           Süt verimleri artar,
–            Genç hayvanların ağırlıkları artar.

Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde:                                                                                                                                                         
•             Yer- yüzey, Alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu,
•             Tankların ve Taşıma Kaplarının dezenfeksiyonu,
•             Süt sağım ve diğer aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonunda,
•             Süt sağımhanelerinde dezenfeksiyon gerektiren her konuda,
•             Çalışma Masaları, raflar, zemin ve yüzey dezenfeksiyonunda,
•             Peynir üretim tankları ve peynir kâseleri yıkama tankları ,
•             Cendere bezlerinin dezenfeksiyonda,
•             Seperatörün dezenfeksiyonunda
•             Araçların dezenfeksiyonunda, (iç ve Dış)
•             Ortam, Hava dezenfeksiyonunda.
•             Kullanım suyu, Soğutma suyu, soğutma kulesi dezenfeksiyonunda kullanılır.

Süper Okside su Nötral Anolit ürünleri etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Doğal Yağ Çözücü Katolit ürünü ise temizlik için her türlü yüzey ve alet ekipman için kullanabilirsiniz. Her iki üründe tamamen yeşil, çevreci olup toksik, kanserojen, korozif değildir. Bakanlık onaylı ve Helal sertifikalı bu ürünleri hazır satın alabileceğiniz gibi işletmelerinizde bu ürünleri üreten cihazları satın alarak kendinizde üretebilirsiniz.

 

 

 

 

Loading

M.Baki Asutay
Latest posts by M.Baki Asutay (see all)
Paylaş :

Comment here