Kategori Dışı

Yemekçinin Adı Yok

Gıda mevzuatı, yemek üretip-taşıyan firmaları; HAZIR YEMEK, TABLDOT YEMEK ÜRETEN İŞYERLERİ olarak tanımlamış(5996 Sayılı Kanun Ek-1), ancak kayıt aşamasında bu kavramı sahipsiz bırakmıştır.

Yemeklerin hazırlanıp, aynı yerde tüketildiği restoran, lokanta, kebapçı, kafe vb. işletmelerle, yemeklerin yine aynı yerde üretilip servis edildiği kamu ve özel yemekhaneleri de TOPLU TÜKETİM İŞLETMESİ olarak adlandırmıştır.

Bu iki tip işletme arasındaki temel fark ise; yemeklerin üretilip aynı yerde servis edilmesi az riskli olarak değerlendirilirken, başka bir yere taşınmasının gıda güvenliği açısından risk faktörünü arttığı öngörüsüyle, ilave normlar getirilmiştir.

Gıda Kayıt Yönetmeliği’nin getirdiği bir diğer şart da; işletme kayıt belgesinin, üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi,  işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerli olacağıdır.

Yıllardan beri anlattığımız ve yukarıda üç paragrafta özetlediğimiz hususlardan da anlaşılacağı üzere, toplu yemek üretimi ve dağıtımı yapan YEMEK FABRİKASI olarak adlandırabileceğimiz gıda kayıt belgesiyeterlilik ve normlarına sahip olan işletmeler dışında, taze yemek üreten hiçbir işletme ya da dağıtıcı yemek taşıyamaz.

Yıllardan beri yazıp, çizdiğimiz gibi önüne gelen yemek büfe, restoran, lokanta, kebapçı, dürümcü, dönerci, pizzacı, hamburgerci, marketçi, lojistik firmaları yemek taşıyor. Bunlar yasalara uygun olmadığı gibi, bu konuda hiçbir denetim ve yaptırım olmadığı gibi, üstüne üstlükpandemi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu dönemlerde, İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle kısıtlama muafiyeti getirilerek, bu kanunsuz faaliyetler devlet eliyle teşvik de edilmiştir.

İşyerine, kurum veya kuruluşa yemek alacak yönetici yasal olarak hangi nitelikteki firmadan yemek alabileceğini/alamayacağını biliyor mu? Hiç zannetmiyorum. Neden mi, çünkü sistem bunun üzerini o kadar örtmüş ki, İşletme Gıda Kayıt Belgesi’ne bakarak bunu anlayabilmek mümkün değil. Neden mi?

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, kayıt kapsamındaki işletmelerin faaliyet konularını toplamda 6 başlık halinde belirlemiştir. Bunlar;

  1. Gıda üretimi yapan işletmeler,
  2. Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler,
  3. Toplu tüketim işletmeleri,
  4. Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler,
  5. İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler
  6. Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmelerdir.

Gıdayı ithal eden, üreten, işleyen, depolayan, nakliyesini yapan, nihai tüketiciye satış ve arz aşamalarından herhangi bir faaliyeti yürüten gerçek ve tüzel kişiler (onaya tabi ürünler  için onay belgesi) gıda kayıt belgesi almak zorundadır. Bu belge verilen gıda işletmesi, internet üzerinden herkese açık Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği BilgiSistemi’ne (https://ggbs.tarim.gov.tr/)  kaydedilmekte, işletmenin bilgileri ve faaliyet konusu buradan sorgulanabilmektedir.

Yukarıda yönetmelikte yer alan faaliyet konularını yazdık. Restoran, lokanta, büfe gibi aynı yerde yemek hazırlayan ve servis eden işletmelerin kayıt belgelerine faaliyet konusu olarak;TOPLU TÜKETİM İŞLETMELERİ yazılmaktadır.

Peki, Yemek Fabrikası olarak tanımlayabileceğimiz meslektaşlarımıza ait yemek üretim ve dağıtımını gerçekleştiren işletmelerin belgelerindeki faaliyet konusu ne olarak yazılmaktadır? DEPO, GIDA SATIŞ VE DİĞER PERAKENDE

FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER…

Garabet, tam da bu noktada başlıyor. Gıda toptancıları, bakkallar, marketler, vb. gıdayı depolayıp, alıp, satanların da faaliyet konusu bölümünde de aynı şey yazıyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü’nün yayımladığı yönergeye bakarak cevabımızı bulabiliriz. İlgili yönergede “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi faaliyet konusuna sahip işletmeler için GGBS’ ye giriş aşamasında ÜRETİM başlığı altından “Hazır yemek, tabldot yemek üretimi” faaliyeti seçilmeli, ekleme aşamasında -Perakende Faaliyet Mi- kutucuğu işaretlenmelidir”  şeklinde bir ifade bulunmaktadır.

Müşteri GGBS’ye baktığında yemek aldığı/alacağı firmanın Yemek Fabrikası mı, yoksa market-bakkal gibi perakende satış noktası mı olduğunu anlayamayacak. Bunu ancak Tarım Bakanlığı bilebilecek. Gördünüz mü garabeti?

 

Loading

Engin Güner
Paylaş :

Comment here