Kategori Dışı

Endüstriyel yemek sektörünün hizmet esnasında yaşadığı sorunlar ve zorluklar…

 

Öncelikle belirtmek isterim ki; işimiz sadece yemek yapmaktan ibaret değil, bilakis hizmet alan kişilerin psikolojilerini ve fikirlerini direkt etkileyen bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla da, herkesi aynı anda memnun etmede güçlükler yaşıyoruz. Hatta edemiyoruz.

Bu bağlamda firmaların hizmet esnasında yaşadığı zorlukları aşağıdaki şekilde sıralayarak özetle dile getirmek isterim.

 • Yemek hizmeti sunumu esnasında memnuniyet elde etme çabalarımıza karşın, kişilerin bunu görmek istediği kadar görme düşüncelerine sahip olmaları.
 • Genç nesile hizmet edilen noktalarda akıllı telefonları amaç dışı kullanarak sürekli şikayet eden karakter yapısı sergilemeleri ve sosyal ortamlarda paylaşım yapmayı marifet sayan yapıda olmaları.
 • Hizmet eden personellere, hizmet alanlardan bazılarının sizin maaşınızı biz ödüyoruz vb. yaklaşımlarının motivasyonu olumsuz etkilemesi.
 • Takdir ve teşekkür etmeyi beceremeyen müşteri yapısına denk gelindiğinde motivasyon güçlükleri.
 • Hizmet sunduğumuz özel ya da kamusal alandaki ilgili birim yöneticilerinin işi bilmeyenlere denk gelindiğinde ikna ile zaman kaybı.
 • Hizmet sunulan noktalarda ilgili birim yöneticilerinin bireysel beklentileri.
 • Genel müşteri yapısında oluşan, hizmet sunanlar ikinci sınıfmış gibi muamele ve izlenimler.
 • Bazı noktalarda insanların şükürsüz olması ve beklentilerine cevap verebilme güçlükleri
 • Hammadde tedarikinde alış fiyatının sürekli değişmesine karşın; yemek satış fiyatının sabit olması.
 • Ürün tedarikinde uygun ürünü uygun fiyatla alabilme güçlükleri,
 • Personel temininde yaşanan güçlükler; özellikle kalifiye eleman bulunamaması.
 • Bazı lokasyonlarda sık personel sirkülasyonları ve iş öğretme süreçleri ile zamanın negatif kullanılması.
 • Hizmet sunulan bazı noktalarda yaşanan tahsilat problemleri yâda uzun vadeli ödeme yapma talepleri.

Sonuç olarak,  anlaşılması gereken şu ki; endüstriyel yemek firmaları sadece yemek üretmiyor, aynı anda kişilerin psikolojik, fizyolojik, biyolojik süreçlerini yönetiyor. Ve çalışanları bir teşekkürün bile ne kadar mutlu edebileceğinin bilincinde olan insan yapısını önemsiyor ve bekliyor.

Loading

Tuncay Baycan
Paylaş :

Comment here