Kategori Dışı

Toplu  Yemek  Sektörü Ve   İş  Güvenliği 

İş sağlığı  ve  güvenliği  risk  ve  tedbirlerini  kendi  çalışma  alanlarımız  dahilinde  değerlendirmeli  ve  önlemleri  alarak  ilerlemeliyiz . Her  çalışma  alanı  işyeri  kendi  içerisinde  farklı  riskler  içerecektir.Toplu  yemek  hizmeti  veren  firmalar  üzerinden genel  olarak   değerlendirdiğimizde ; Mutfak  ,  depo  ,  bulaşıkhane  ve  tüm  çalışma  alanlarımız  riskli  ekipmanlarla  çalıştığımız  ve  kazaya  açık  alanlardır diyebiliriz .
Burada  ilk  yapmamız  gereken  personel  bilinçlendirmesi  ve  işbirliği  içerisinde  kendilerinin ve  çalışma  arkadaşlarının  güvenliğini  sağlayacak  şekilde  çalışmalarının  teşvik  edilmesidir.
Güvenli  çalışma  alışkanlık haline  dönüşebildiğinde etkili  bir  geri  dönüş  alabiliriz . Bu  da  eğitim  ve  sık  bilgilendirmelerle  hatta  ödül  uyarı  sistemlerinin devreye  sokularak  teşvik  edici ajanların  arttırılmasıyla  mümkün  olacaktır.Kaza  sonucunda  zarar  gören  çoğunlukla  çalışan  olsa  da  iş  akışı  içerisinde  bu  bilinçle  değil işin  bitmesine  odaklı  çoğu  zaman  dikkatsiz  ve kazaya  açık  çalışmalar  yapılmaktadır.Standart  bir  üretim  alanında  sık  karşılaşabileceğimiz  her  catering  işletmesinde  ortak  diyebileceğimiz   risklerden  bahsedelim ;

Kayarak  Düşme  -ÇarpmaMeydana   gelen  kazalar  içerisinde  ilk  3  arasında  yer  alıyor  diyebiliriz .

Mutfak  zeminlerimiz  hijyen  gerekliliği  yüzünden fayanslarla  döşenmektedir. .

Kurulum  sırasında  kaydırmaz  özelliği  olan  malzeme  seçerek  kaplama  yapmalıyız.  Kurulum aşamasında yetersizlik  varsa  sonrasında  kaplama  uygulamalarıyla  önlem  almamız gerekir . Gün içerisinde  mutfak  zeminine  dökülen  malzemeler,  yağlanmalar  , sürekli  ıslanması  da  kaza  riskini  arttıracaktır.  Zeminler  yağlı , ıslak   bırakılmamalı ,hızlıca temizlenmeli  zemin  kuruyana  kadar  kaygan  zemin  tabelaları  kullanılmalıdır.

Geçiş yolları üzerine  , malzeme ,ekipman , kablo , çöp vb bulunması takılarak  düşmeye  neden  olduğundan çalışanların ortamı temiz ve düzenli tutması gerekir.

Zeminde  bozuk , kırık yüzeyler  takılarak  düşmeye  sebep olabileceğinden onarımları  yapılmalıdır.

İki  alan  arasında  bulunan yükseltilere takılarak  düşme  olabileceğinden bu yükseltiler  kaldırılmalı ,kaldırılamıyorsa  dikkat  çekici işaretleme yapılmalıdır.

Çalışma  alanlarında  ve  tüm  işletme  içerisinde  bulunan  basamak  ve  merdivenlere  kaydırmaz  bantlar  yerleşmeli ,  basamak  ve  yükseklik  farklarının başladığı  alanlara  sarı  siyah  işaretçi  bantlar  yerleştirilmelidir  .

Çalışan ayakkabısının uygun olmaması kayarak  düşmelere  neden olabilir. Çalışanlar  uygun iş ayakkabıları giymelidir , bu  konuda  tedariği  sağlamalıyız .

Islak veya yağlı zemine konulmuş kaygan yer paspasları çalışanların düşmesine neden olabileceğinden kuru zemine kaydırmaz özellikte paspas konulmalıdır.

Yetersiz  aydınlatma çalışanların görüşünün  az olmasına sebep olur ve çalışanın kayarak düşme ihtimali artar. Bu uygunsuzluklar ortadan kaldırıldıktan sonra çalışanların dikkatli olması , kişisel koruyucu  donanımları  kullanması  ve çalıştığı  ortamda  düzeni  koruyarak kaza  oluşumunu önlemesi  gerekir.

Yangın  Riski  ve  Önlemleri

Davlumbaz  temizlik  ve  bakımlarına  dikkat  etmeliyiz . Biriken  yağların çalışma  yğunluğuna  göre  haftada  2  veya  3  defa filtrelerden temizlenmesi  baca  temizleme  firmaları  tarafından  da  periyodik  temizlik  bakımlarının sıklıkla  yaptırılması  gerekir . Bu  alanlarda  söndürme  sistemlerimiz  bulunmalı ve kontrolleri   de sağlanmalıdır.Yeterli  miktarda  yangın  tüpü  tüm  alanlara  yerleştirilmeli , işletme  apasitesine  göre  yangın  dolapları  springler  ve  alarm  sistemleri  konumlandırılmalı    ve  personellere  yangın  konusunda  bilgilendirme  ve  eğitimleri  sık  sık  tekrarlanmalıdır.Bunun dışında  dikkatsizlik (ocağın açık unutulması ..vs) , kırık  fiş  piriz , düzensiz  dağınık  yerleşim   gibi  bir  çok  başka  sebepte  yangına  sebep  olabilir . Riskler  işletmenize  uygun  belirlenerek  önlemler  alınmış  ve  uygulanıyor  olmalıdır.

Elektrikli  aletlerle  Çalışma

Çalışma  ortamımız  içerisinde  bir  çok  ekipman  elektrikle  çalışmakta .Artık hayatımızın  akışı  elektiriğe  bağlanmış  desek  de  yanlış  olmaz  heralde .İşletmelerde zeminler  ağırlıklı  ıslak  olabileceğinden   çarpılma  riskine  karşı  uygun  ayakkabı  kullanımı  yapılmalı .Teknik  bilgimiz  olmadan  ekipmanlara  müdahalede  bulunulmamalı . Tüm  ekipmanlar  talimata  uygun  şekilde  kullanılmalı ve temizlikleri  yapılmalı.Pano  önlerinde  yalıtkan  paspaslar  konumlandırılmalı .İşletme içerisinde  panolarda  topraklama  kontrolleri  yıllık  periyodla  yaptırılmalı . Panolarımızda  kaçak  akım röleleri  bulunmalı .Kendi  iç  denetimlerimizle  de  olası  riskleri  belirleyerek  önlemlerini  düzenli  olarak  almalıyız .
Kimyasallarla  Çalışma

Kimyasallarla  çalışırken eldiven , maske   ,  gözlük  gibi  koruyucu  ekipmanlar  kullanılmalı . Tabii ki  bu kişisel  koruyucu  donanımlar  tedarik  edilmiş olmalı. Kimyasal  solumaktan  kaçınılmalı .İki  kimyasal  karıştırılarak  kullanılmamalı .Farklı  kaplara  aktarılmamalı –  aktarım olursa  etiketleme  yapılmalı .Gıda  ile  aynı  alanda  depolamaları  yapılmamalı  muhakkak  kilitli  depolarda  bulunmalı.

Atık  Yağ  Depolama

Atık yağlar  sızdırmaz  bidonlarda  depolanmalı  – altlarında  yere  bulaşmayı  engelleyecek  şekilde  tepsiler  yerleşmeli   üzerine  ve  etrafına  malzeme  konulmamalı . Yangın  riskine  sebep  olabileceği  unutulmamalıdır.

Aydınlatma 

Aydınlatma  yetersizliği  yorgunluğun  artmasına , dikkatsizliğe , üretim  hatalarına  ve iş kazalarında  artışa  sebep  olacaktır. Bu  sebeple  üretim ,  depo  ve  ilgili  tüm  alanlarda  aydınlatmamız  yeterli  olmalı .

Havalandırma 

Çalışma  alanlarında  yeterli  miktarda  temiz  hava  bulunmalı  .Belli  periyodlarda  ölçüm  yaptırmalı  ve  kontrol  de  sağlamalıyız .

Depolama 

Depolama  alanlarında   düzene  dikkat  edilmeli aşırı  istiflemeden  kaçınılmalıdır .

Dağınık  yerleşim  ve  aşırı  istifleme  kazalara  sebep  olabilecektir.

Seyyar  Merdiven ve Yükselticilerle Çalışma

Yüksek alanlara erişim için kullanılan merdiven kullanımdan önce kontrol edilmeli.

Sağlam olmalı  (kırılmış, çatlamış , yıpranmış, eksik basamak vs  olmamalı )

Tüm  güvenlik  önlemleri  alınarak  yerleştirilmeli .

Merdivenlerin kaygan yüzeye dayalı olmadığından emin olunmalıdır.

Merdiven kullanımı 2 kişi ile yapılmalı .  Bir  kişi  güvenliği  muhakkak  kontrol etmelidir.

Seyyar  Merdivenden   İnip  Çıkarken  ;

Yüzümüz her zaman merdivene dönük olmalı .

Merdiven üzerinde dengeyi  kaybetmemek için erişimi zor noktalara uzanmaya çalışılmamalı .

Merdivenlerin tutulamayacak kısımlarına kadar çıkılmamalı , merdivenin son iki  basamağında  çlışılmamalıdır.

Her  zaman 2 el 1 ayak  veya 2  ayak  1 el merdivende olmalı  ( 3 nokta bağlantı metodu) .

Ağır, kesici veya tehlikeli madde taşınmamalıdır.

Merdivende yanlara eğimemeli .

Taşınabilir aletler ,alet kemerinde taşınmalı.

İş  ayakkabılarının ve merdivenlerin yağlı, çamurlu vb. kaygan  maddeli  olmadığından emin olunmalıdır.

Soğuk Hava  Depoları 

Soğuk odaya  giren çalışanın içeride kapalı kalması halinde  dışarıya  haber  verebilmesi  için  alarm-zil sistemi olmalı. Oda  kapısı içerden açılabilir olmalı.

Personelin  kapalı  soğuk  odada  kalma  süresi  uzun olmamalı .( +4 oda  için  max 4 dk ,  -18  oda  için  max  2 dk olmalı)

Uzun çalışma yapılacaksa personel değişimi yapılmalıdır.   Personele soğuktan koruyucu yelek giydirilmelidir.

Dağıtım ve Ulaşım

Resmi yeterliliğe sahip olmayan kişiler  şirket  aracını kullanamaz.( ehliyet, src, psikoteknik vb.

Araç kullanırken tüm trafik kurallarına uyulmalıdır.

Araç bakımı düzenli yaptırılmalıdır.

Araç  kullanımında  seyir dışında  bir  işle (cep telefonu vb) uğraşılmamalıdır.
Aşırı yorgun , uykusuz   ve uyku yapan ilaç kullanımlarında araç kullanılmamalıdır

Biyolojik  Riskler  ve  önlemleri

Mikroorganizmaları  genelde  gıda  güvenliği  içerisinde  işlesekte  iş  güvenliği  açısından  da  risk  teşkil  ederler.Çalışma ortamı veya ekipman ile gıdalarda bulunabilecek mikroorganizmalar  insanlara bulaşarak enfeksiyon veya  hastalıklara  neden  olabilir. Bu  nedenle hijyen kurallarına  uyum  son  derece  önemlidir.

Kesikleri önlemek için yapılması gerekenler ;

Mutfaklardaki ilk  3   iş güvenliği risklerinden bir tanesi de kesici aletlerle yaşanan kazalardır. Burada en önemli etken ise  dikkatsizliktir.

Ekipmanlar   ; kullanmaya başlamadan önce kırık ,kopuk ,zedelenmiş,parçalanmış ,paslı vb tehlikeye neden olabilecek bir durumu olup olmadığı kontrol edilir. Bu  tür  bir  tehlike  varsa kullanılmamalıdır.Her kullanımdan  sonra mutlaka temizlenerek  ve  dezenfekte  edilerek  kaldırılmalıdır.Kullanılmadığı  zamanlarda  korunaklı olarak  saklanmalıdır. Tezgah-duvar  aralarına  sıkıştırılmamalıdır.Kesici  aletler  çalışanların üzerinde , cebinde veya  kemer aralarında  taşınmamalıdır.Kesici  aletler  şaka aracı olarak kullanılmamalı ve kesici  alet kullanan kişilerle konuşulmaması meşgul  edilmemesi  dikkatinin  dağıtılmaması gerekir.Bıçaklar  kullanılırken sapından doğru şekilde kavranmalı. Parmaklar kesici kısımdan uzak tutulmalıdır.Bıçakla riskli et kesimi (karkas-kemikli ürün) yapan ve satır kullanan personel mutlaka çelik eldiven kullanmalıdır.Bıçak ve satırlar  hiçbir  suretle kesme  işlemi  dışında farklı bir amaçla  kullanılmayacaktır.(tornavida, teneke kutu  açacağı vs.)
Kesici  – Doğrayıcı  Makinelerle Çalışmada  ;
Kesim sırasında eller  bıçaklara kesinlikle yaklaştırılmamalıdır.Makine  çalışırken asla el yaklaştırılmamalı . İçerisine ilave  gıda  koymak  gerektiğinde  durdulup ilave  edilmelidir.Temizleme  işlemi  yapılırken fişten  çıkarılmalı  direk şaltere  bağlı  ise  şalter  kapatılarak  temizleme  yapılmalıdır.

Yanıkları önlemek için yapılması gerekenler

Mutfaki  ilk  3’e  giren  kazalarımızın  sonuncusu    da  yanıkların oluşmasıdır .Yanma ile ilgili riskli durumlar; mutfaktaki sıcak malzemelerin kontrolsüz şekilde taşınması (fırından  sıcak  tepsinin  fırın  eldiveni  olmadan  alınması )  ,ekipmanların doğru kullanılmaması  ve  pişirme  ekipmanlarıyla dikkatsiz çalışmalar   sonucu olabilir. Sıcak  malzemeleri  taşırken  koruyucu  eldivenler  kullanılmalı , fritöz , fırın , pişirici  ekipmanlarla  çalışırken  kullanım  talimatlarına  ve  güvenlik  önlemlerine  hassasiyet  gösterilmeli ,  koruyucu  eldivenler  kullanılmalı ve  personellerimiz  bu  konularda  sık sık  bilgilendirilmelidir.
Takı  Kullanımı ;Takı  gıda  güvenliği  risklerimizden de  bir  tanesi  üretim  alanlarında  kullanımı  kesinlikle  yasak. Fakat  iş  güvenliği  riski  olarak  da  değerlendirmeliyiz .Yüzüğümüz  makineye  takılarak  parmağımızın  kopmasına , kolyemiz  kapıya  dolanarak  boynumuza  zarar  vermemize  sebep  olabilir .
Sağlık Kontrolleri

İşe  başlayacak çalışanların işe uygunluğunu  gösteren  iş  yeri  hekiminin  belirlediği sağlık taramalarını  istemeliyiz . Çalışanların   sağlık  bakımından  da  işe  uygunluğu  değerlendirilmelidir.
Eğitim  ve  Bilgilendirme  Çalışanların İşe  başlarken ve çalıştıkları  süre  boyunca  periyodik  eğitim  almaları  sağlanmalıdır  kazaların oran  olarak  çoğunlu  istatistiklere  göre  kişisel  nedenlerden  kaynaklanmakta  ve  bu  oranın  düşürülmesi  de  eğitimle  ve  farkındalığın artmasıyla   mümkün  olabilecektir.Genel  yapı  itibariyle  her  mutfak  alanında  karşılaşabileceğimiz  belli  başlı  risklere  değindik .Fakat  riskler  ve  tedbirleri  kendi  işletmemize  özel  değerlendirme  yaparak  ilerlemeliyiz .Bunlar  dışında  öngörmediğimiz  fakat  ramak  kalalarla  ortaya  çıkan  riskleri d e  değerlendirmeye  almalıyız .

6331  sayılı  iş  sağlığı  ve  güvenliği  kanunu  kaza  tespiti  için  çıkarılmış  bir  kanun  değil.

Bunun  için  böyle  bir  kanuna  gerek  de  yok  zaten  kaza   olduktan  sonra  artık  ya  geçmiş  olsun  diyebilirsiniz  ya  da  Allah  sabırlar  versin .

Bunları  söylememek  riski  azaltmak  ve  işletmemiz  içerisinde  meydana  gelebilecek olası  kazaları   belirleyerek  önlemlerini  alıp  kaza  oranımızı  sıfıra  yaklaştırabilmek  , çalışana  güveni  kesin  hatlarıyla  sunabilmek  için  çıkarılmış  bir  kanun .

Uygulama  yönetim  dahil  tüm  işletme  içerisinde  benimsenerek  alışkanlıklar  içerisine  dahil  edilirse  başarı  da  kaçınılmaz  olacaktır .Sağlıkla  ve  Güvende  Kalın

 

 

Loading

Memnune Demirel
Latest posts by Memnune Demirel (see all)
Paylaş :

Comment here