Kategori Dışı

Türkiye Gıda İhracatı Dünya Gıda Sektörü ve Dünyadaki Türk Gıdacılar

Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerinde gıda ticareti yapan Türk gıdacıları tanıyormuyuz? Avrupa., Afrika, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika., Avustralya kıtasında gıda ticareti ve üretimi yapan Türk şirketlerinin Türkiye’nin gıda İhracatına katkısının ve faydasının farkındamıyız ?

Türk markaları ve üreticileri dünya gıda ticaretinden alması gereken payı alıyor mu diye sorulduğunda uzmanlar hayır alamıyor diyorlar. Neden alamıyor diye sorulduğunda en büyük eksikliğin;

İhracatın bilgi pazar araştırma temelinde yapılmaması, İhracatı yüksek olan ülkelerde olan ihracatcıya yol gösteren, strateji belirleyen, planlayan, yeni alıcılar, yeni pazarlar arayan araştırmaya ve bilimsel temellere dayalı enstitüleri ve araştırma merkezlerin olmaması olarak gösteriyorlar.

Bu dış yapıların olmaması maalesef Türk ihracatının bir ayağı eksik olarak iş yapmasına neden oluyor. Hedef ülkelerde dış ticaret yapılanması olmamasından kaynaklı gerçek ihracat rakamlarına ulaşılamıyor.

Türk İhracatının ithalatcı ülkelerdeki dış ticaret örgütlenmesinin eksikliğinden dolayı ihracatcılar ithalat yapan ülkelerdeki pazar gelişmelerinden, dinamiklerinden ve sektörel iç bilgilerinden eksik olması ihracat potansiyelinin tam değerlendirilmesine engel oluyor. İhracatın yükselmesi ve sürdürülebelir olması için dünya ülkelerinin ithalat dinamiklerinden haberdar olunması analiz edilmesi izlenmesi ve edinilen bilgilere göre yol haritası oluşturarak ihracat planlaması yapılması gerekmektedir.

Araştırma, pazarlama ve markalaşmaya değer verilmemesi de eksiklik olarak önümüzde yıllardır duruyor.

İhracatçı şirketlere ama özellike kobi şirketlerine yeni pazarlar müşteriler ve yol göstermek amacıyla diğer ülkelerin kendi ihracatçı şirketleri için kurdukları sistemlerin analizini yaparak ve Türkiye dışındaki gıda ticareti yapan Türk kökenli şirketleri de içine alacak şekilde Türk ihraçatcıları için yeni ihracat modelleri oluşturmanın zamanı geldi ve biran evvel hayata geçirilmesi hayati önem taşıyor.

Varolan İhracatçı birlikleri, ticaret odalarının dış ticaret örgütlenmelerinin olmaması üyelerini ihracat konusunda yeterli bilgi, araştırma ile destekleyememesi yeterli ihracat yapmalarının önünde engel olduğunu da belirtelim.

Türk ihracatcısının yeni iş modellerine ihtiyacı var. Son yıllarda uluslararası gıda ticaretinde olan değişikliklere uygun tüm ihracat yapılarının yeniden zamana uygun şekilde yapılandırılması ve dünya gıda ticaretinde olan pastadan daha çok pay alacak düzende şekillendirilmesi elzemdir.

Dijitalleşme ve lokalleşmeye daha çok değer veren farklı ülkelerdeki Türk gıda şirketleri ile de birbirini tamamlayıcı ağ olarak oluşması sağlanmalı. Türkiye dışında olan Türk gıda şirketlerinin tecrübelerinden faydalanılmalı ve ortak akıl çercevesinde bütünlük sağlanmalı.

Tüm dünya birleşmeye birlikte iş yapmaya ortaklıklar kurarak sektörlere hakim olmaya çalışırken bizlerin birbirinden bağımsız bütünsel olmayan yapılarla devam etmemiz tüm sektöre zarar verdiği gibi gerilemesine de neden olmaktadır.

Birlikte hareket eden diğer şirket ve ülkelerin güçlenmesi bizim ihracat yaptığımız ülkelerde de güçlenmesine ve bizlerin pazarından pay almalarına neden olmaktadır. Pazar kaybetmek istemiyorsak biran evvel ortak akıl çercevesinde sektörün ihtiyacı olan birbirini tamamalayan yapıların kurulmasını sağlamalıyız.

Dünyadaki yeme alışkanlıkları ve insanların ülke değiştirmesinden kaynallanan durumlardan dolayı özellikle etnik ürünlerin yani farklı kültürlerin gıda ürünleri satışları gelişmiş ülkelerde ciddi şekilde yıllardır hızlanarak büyüyor. Marketlerde, restaurant ve hotellerde artık farklı kültürlerin gıda ürünleri satılması normalleşti hatta tüketiciler tarafından isteniyor.

Türk mutfağının büyüklüğünü ve çeşitliliğini düşündüğümüz zaman doğru stratejilerle dünya gıda ticaretinden çok daha fazla pay alabiliriz. Dünya ev dışı tüketim sektörü çok büyük olmakla beraber devamlı farklı kültür yemekleri ile de daha çok büyüyor. Ayrıca ev dışı gıda sektörü Türk yemek kültürünü tanıtmak ve dünyaya açılmasını sağlamak konusunda ciddi önemli bir sektör bu anlamda da Türkiye dışında olan Türk gıda işletmeleri ile ortak akıl çerçevesinde çok farklı geliştirici projeler gerçekleştirilebilir.

Tüm bu durumları ve gelişmeleri dikkate aldığımızda büyük bir pazar bizi bekliyor. Türkiye gıda İhratçıları ile dünyadaki Türk gıdacılar arasında sıkı işbirlikleri oluşturmalı ortak çalıştaylar ile Türk üretici ve markalarını dünyanın her tarafına sürdürülebir ihracatın önünü açmak için adımlar atılmalı.

İhracatın önemli bir ayağı olacak enstitü ve araştırma merkezlerinin biran evvel kurulması tüm çalışmaları hızlandıracağının da farkında olmamız gerekli.

Enstitü ve araştırma merkezlerinin İhracatçı birlikleri ve ticaret odaları ile ortak hareket etmesi çalışmanın temeli olmalı ve tüm sektöre yol gösterici ilham verici çalışmaları olacak şekilde planlamalı. Dünyanın farklı ülkelerindeki ithalatçılarla Türk ihracatçılarını birbiri tanımasını ve iş yapacak şekilde bir araya getirecek çalışmalar temel amaç olmalı.

Dünyanın farklı ülkeleriyle yıllardır iş yapan birisi olarak yukarıda dile getirdiğim çerçevede yapılacak çalışmaların Türk ihracatçısına büyük ilme katacağı gibi Türk ürünlerinin tüm dünya ülkelerinde de tanımasını sağlayacağına inanıyorum.

Volkan Aydın

Brand Force Food&Consulting

Ludwig Klemann Weg 1

60388 Frankfurt am Main

Tel +49(0)177 335 35 02

Mail: va@volkanaydin.com

Web:www.volkanaydin.com

Loading

Volkan AYDIN
Paylaş :

Comment here