Kategori Dışı

Endüstriyel yemek sektöründe mesleki ve sektörel eğitimlerin önemi

Endüstriyel yemek sektöründe mesleki ve sektörel eğitimlerin önemi

Günlük sekiz milyon kişiye, yaklaşık 300 bin çalışanıyla hizmet veren ve her geçen gün daha da büyüyen;  en önemlisi de insan sağlığına birincil etki eden endüstriyel yemek sektöründe, eğitimin ön planda ve zaruri olması ve bunların zaman zaman pratikle teorinin sorgulanmasına yönelik sınavlarla sertifikalandırılması önemli  bir unsurdur.

Bu eğitimler kamusal zorunlu veya işletme içi eğitimler olarak adlandırılabilir.  Zorunluluk teşkil eden eğitimlere baktığımızda hijyen ve ustalık eğitimleri olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak bu eğitimlerle sertifika alan herkesin hijyeni biliyor veya usta anlamına gelmesi de yersizdir. Yani kısacası sertifikası olan herkes ustadır anlamı çıkartılmamalıdır.  Tabi ki gerçek anlamda kendini yetiştirmek ve geliştirmek maksatlı olarak bu eğitimlerde yer almak ve eğitim sonunda ilgili sertifika ile yaptığımız işi belgelendirmek de önemlidir.

Bu eğitimlere kısaca göz atmak gerekirse;

Hijyen Belgesi (Hijyen Eğitimi ) ; her işletmenin kendi bünyesindeki gıda mühendisi veya diyetisyenlerle belirli sürelerde işletme içi eğitim olarak verilmesi ve uygulamalar yapılması daha faydalı olacakken, 05.07.2013 tarih ve 286698 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren ‘’ Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ‘’ ile portör muayenesi yerine uygulanması da tezat doğurmaktadır. Portör Muayenesi çalışanların hastalık taşıyıp taşımadığını tespite yönelik bir uygulama iken, hijyen eğitimi kişilere temizliği ve hijyeni anlatmaya ve öğretmeye yönelik bir uygulamadır. İnsan sağlığına etki eden kişilerin sağlık durumlarının sorgulanması birinci aşama, çalışırken dikkat etmesi gereken temizlik ve hijyene yönelik eğitim ikinci aşama olmalıdır.

Ustalık Belgesi (Ustalık Eğitimi) ;her alanda olduğu gibi yapılan işin belgelendirilmesi önemli bir güzelliktir. Ancak sadece zorunlu olduğu için belge almaya yönelik faaliyetlerde doğru değildir. Belgesi olan herkes de usta anlamı taşımamalıdır. Bu eğitimlerin sadece mesleki eğitim merkezleri veya halk eğitim merkezleri ile sınırlandırılmayıp, özellikle üniversitelere bağlı sürekli eğitim merkezleri tarafından da verilmesi gerekli ve yeterli olmalıdır. O alanda çalıştığı sigorta gün sayısının yanında aşamalı olarak uygulamalı eğitim programlarının artırılması ve değerlendirmeyi doğru yapabilen sınav komisyonu ile değerlendirmeler yapılması da önemli unsurlardandır.

Şahsi kanaatim şudur ki ; sektörümüzün en önemli eksikliklerinin başında ise kalifiye yönetici ve işi yönetebilecek insanların yetersiz olması, liyakat yerine farklı kriterlerin önemsenmesidir. Bu da işletmeye ve işverene zarar vermektedir. Bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri veya mesleki eğitim merkezlerinin eğitim ve sınav takvimi oluşturması faydalı olacaktır. ‘’ Catering Hizmetleri Yöneticisi ‘’olarak eğitim almış olmak, başta gıda mühendisi, diyetisyen, gıda teknikeri arkadaşlarımıza fayda ve iş bulma kolaylığı sağlayacaktır. Yaklaşık 300 bin kişiyi istihdam eden ve günlük sekiz milyona yakın insanın sağlığına etki eden sektörü eğitimli insanlarla yönetmek daha faydalı olacak ve müşteri memnuniyetini de olumlu etkileyecektir.

Bu eğitim programında yöneticilere veya yönetici adaylarına hizmetin bütün aşamalarını içeren eğitimler verilmesi ve sertifikalandırılması sektörümüz açısından fayda sağlayacaktır. Bu eğitim programlarına katılan kişilerin çalışanlarını eğitmesi ve yönlendirmesi daha kolay olacaktır.

Son olarak bir ‘’ Catering Hizmetleri Yöneticisi ‘’ ne verilebilecek eğitim içeriğini sıralamak gerekirse;

  • Personellerin işe alım süreçlerine yönelik oryantasyon eğitimi
  • Gıda güvenliği ve hijyen eğitimi
  • Menü Planlama eğitimi
  • Gramaj ve fire çalışması
  • Sektörel Bilgilendirme
  • İnsan ilişkisi ve iletişimin önemi
  • Üretime genel bakış ve üretim ve servis alanlarının alanlarına yönelik genel bilgilendirme
  • Atık yönetimi ve israfın önlenmesi
  • Hammadde ve tedarik yönetimi
  • Personel yönetimine genel bakış

Şeklinde bir eğitim programı hazırlamak yeterli olacaktır.
Unutmayalım ki; insan sağlığına direkt etki eden bir iş yaptığımızın bilincinde olarak, kalifiye yöneticiler ve kalifiye personeller çalıştırmak veya yetiştirmek önceliğimiz olmalıdır. Eğitim çalışmaları önemsenmelidir.

Loading

Tuncay Baycan
Paylaş :

Comment here