Kategori Dışı

Catering Sektöründe İzlenebilirlik

 

ISO 9001’e göre izlenebilirlik: Bir nesnenin geçmişinin, uygulamasının veya konumunun izlenebilme yeteneğidir.

Gıda işletmelerinde, işletme tarafından üretilen ve tüketime sunulan bütün gıdaların  tedarik ,hammadde ,depolama , üretim, dağıtım ,sunum aşamalarının geriye dönük takip edilebilmesi demektir.

Yasal bir zorunluluk olmaklar birlikte , İzlenebilirlik sistemi insan sağlığında risk oluşturacak bir ürünün kaynağına, sorun varsa hangi aşamada gerçekleştiğine ya da sorunun nedenine ulaşılmasını sağlar.

Tüm bu yeteneklerinin dışında operasyon verimliliği açısından da büyük bir öneme sahip olan izlenebilirlik sistemi tüm işletmelerin önem vermesi gereken konuların başında yer almalıdır.

Sektöre  baktığımızda üretilen gıda kısa sürede bir çok insan tarafından tüketildiğinden ,

beraberinde farklı bir çok riski  de içerebileceğinden izlenebilirliğin  önemi daha  da  artmaktadır.

 İzlenebilirliği  Sağlamak  Amacıyla  Hangi  Aşamalara  Dikkat  Etmeliyiz?

  • Reçete oluşturma
  • Üretim akış şeması
  • Ürün spesifikasyonları
  • Hammadde ,tedarikçi seçimi
  • Hammaddenin şube depolarımıza taşınması
  • Depolarda muhafaza edilmesi
  • Ürünlerin hazırlık , pişirme ,sunum aşamaları
  • Tüm aşamaların düzenli kontrol edilmesi

Öncelikle üreteceğimiz her gıda için reçetelendirme  yapılarak sistem  tanımlamalarını yapmalıyız .

Tanımladığımız  reçetelerimize  göre hammaddelerimizi belirlemeli ve her  hammadde  için ürün spesifikasyonununu  oluşturmalıyız.

Belirlediğimiz  ürün spesifikasyonlarına  göre  tedarikçi  seçimlerimizi yapmalı  onaylı  tedarikçi  listemizi  oluşturmalıyız . Bu  aşamada hammaddelerin tedarik edileceği tedarikçilerin seçimi, tanımlanması değerlendirilmesi ve denetimi aşamalarını kapsayan bir sistem  üzerinden ilerleyerek hareket etmeli ve tüm detayları kayıt altında  bulundurmalıyız. Belli periyodlarda tedarikçi denetim ve değerlendirmeleri tekrarlayarak güvenilirlikleri güncelleyerek ilerlemeliyiz.

 Üretilecek her gıda  için üretim akış şemalarımızı  oluşturmalı  ve izlenmesi gereken kritik kontrol noktalarını şema üzerinde belirleyerek o aşamaların kayıt  altına alınmasını sağlamalıyız .

Siparişlerin oluşturulması ve onaylı tedarikçi listeleri  üzerinden siparişlerin verilmesi sonrasında şubemize ulaşana kadar geçirdiği yolculukla ilgili kayıtları da tedarikçilerimizden talep etmeli ve takibimizde bulundurmalıyız .

Şubemize gelen hammaddeleri  mal kabul prosedürlerine uygun olarak teslim almalı , malzeme girdi kontrol formları üzerinden kalite standartlarını kayıt altına almalıyız .(Sıcaklık kontrol , Stt kontrol , ambalaj kontrol …vb)

Hammadde kabulü sonrası ürünler hızlıca muhafaza edileceği depolama  alanlarına yerleştirilmeli , burada geçirdikleri süreler boyunca  uygun koşulların sağlandığından emin olmak ve risk ortaya çıktığında önlem alabilmek adına soğuk oda depolama /kuru oda depolama sıcaklık-nem  gibi ölçümleri yapılarak kayıt altına almalıyız

Gelen hammaddelerin orijinal etiketlerine dikkat etmeliyiz, izlenebilirlikte aksama yaşanmaması için ürünleri tükenene kadar orijinal etiketler saklanmalıdır. Farklı kaba aktarım yaptığımızda orijinal etiketlerde muhakkak kap üzerine yerleştirilmelidir.

Üretim aşamalarında üretim akış şemasında belirlediğimiz kritik kontrol noktaları üzerinden oluşturulan formlarla izlenebilirlik kayıt altına alınmalıdır.

Örneğin ;

Donuk ürünler için – Donuk ürün çözündürme formu

Sebze ve meyveler için -Sebze meyve dezenfeksiyon formu

Ürün pişirme sırasında merkez sıcaklıkların kayıt altına alınması

Yeniden ısıtma işlemlerinde -Ürün iç sıcaklık kayıtlarının tutulması

Soğutma aşamalarında kritik sıcaklık limitlerinin ve sürelerinin kayıt altına alınması

Sunum sırasında benmari ve ürün sıcaklıklarının kayıt altına alınması

Her gıda için şahit numunelerin saklanması …Vb.

Üretim akış şemamız üzerinden belirlediğimiz; kritik limitlere uygun tüm formlar izlenebilirlik ve güvenliği sağlamak için kayıt altına alınmış olmalıdır.

Belli periyodlarda kendi  sağlamamızı yapmamız açısından tatbikatlar  yaparak  iç denetimlerimizi yapmalıyızı ve sistemin işlediğinden ,güvenli üretim sağladığımızdan emin olarak ilerlemeliyiz .

Sevgilerimle

Memnune Demirel

Loading

Memnune Demirel
Latest posts by Memnune Demirel (see all)
Paylaş :

Comment here